fbpx

Turister slipper ut 41 prosent av fanget fisk

Turistfiskebedrifter har i 2018 for første gang rapportert gjestenes fangster. På tampen av sesongen viser rapporteringsoversikten at av vel 2,2 millioner fanget fisk er hele 41 prosent sluppet ut igjen. En utslippsprosent på 41 prosent kan virke høyt, men forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet syns ikke dette tallet er overraskende. Tvert imot mener han utslippsprosenten er noe lavere enn forventet. – Tidligere studier om catch-and-release innen fritidsfiske antyder en utslippsprosent på mer enn 40 prosent for mange arter. Å slippe ut fisk er en del av fiskingen for fritidsfiskere – enten de er nordmenn eller turister.

Forskeren mener hovedårsaken til at så mange fisk blir sluppet ut igjen er minstemålsreguleringen eller at fiskerne selv synes at fiskene er for små. Flere fiskearter har et minstemål, det vil si at fisk under minstemålet skal slippes ut igjen når den er levedyktig. Det gjelder blant annet torsk og kveite, som er blant de rapporteringspliktige artene.

– Det er et godt tegn at fiskere følger reglene og slipper ut fisk som er under minstemålet. For eksempel er minstemålet for torsk 44 cm i Nord-Norge, og noen mener det minstemålet er for lavt, sier Ferter ved Havforskningsinstituttet.

Tidligere studier på torsk og kveite viser også at hvis ikke fisken er skadet, vil en høy andel av fisken som slippes ut overleve.

– Men flere utslippsstudier er viktig for å se nærmere på overlevelse og ikke-dødelige effekter for hver enkelt art, avslutter Ferter

Noen nøkkeltall fra rapporten per 9. oktober

Fisketurer: 108 000

Antall fisk beholdt: 1 316 204

Antall fisk sluppet ut: 918 475

Utslipp: 41,1 %

Tallene gjelder torsk, sei, kveite, steinbit og uer, som er de rapporteringspliktige artene.

Andre aktuelle saker

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

  Sjømatbedriftene har kontaktet myndighetene med ønske om fortsatt mulighet for dispensasjon fra kravet om lukket slakting jf. PD-forskriften § 8 femte ledd, etter 1. januar 2021. Norsk Industri og Sjømat Norge har uttalt at de støtter anmodningen. Dersom dette...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.