fbpx

Møte angående rømminger i oppdrettsnæringen

Fiskeridirektoratet har i den senere tid mottatt et betydelig antall rømmingsmeldinger/mistanke om rømming, samt mange tips om fangst av rømt fisk hvor vi ikke umiddelbart kan si noe om kilde.

– I 2017 var det rekordlave rapporteringstall for rømt laksefisk med 10 000 rømte laks og 5800 rømte regnbueørret, det er en reduksjon på over 90 % sammenlignet med 2016. Dessverre er ikke tilfelle tilsvarende i 2018, og det virker som det så langt er 5 store hendelser som ikke er rapportert.
Det er her to mulige scenarioer, enten så er ikke berørte oppdrettere klar over at de har hatt rømning, ellers så unnlater oppdrettere å rapportere inn rømning. Begge tilfeller er meget alvorlig, for hvis en oppdretter ikke er klar over rømning, så tyder det på manglende kontroll over egen oppdrettsaktivitet.

 

Fiskeridirektoratet orienterte om status på rømning hendelser og meldinger om observert laks. Det har vært et betydelig arbeid med å finne kilden til de ulike rømningssituasjonene.  De tre bransjeorganisasjonene var tilstede i møtet og det ble reist bekymring over situasjonen.

Sjømat Norge snakket om deres prosjekt angående sporing som involverer DNA sporing og element med Geo Sporing. Det ble også reist tema rundt en egen rømningskommisjon. Dette har vært på plass tidligere, men det er kanskje på tide å se på en lignende løsning på nytt.

En ting er vi enige om. Utviklingen i 2018 er bekymringsverdig, og vi må sammen stå sammen for å få slutt på dette.

Andre aktuelle saker

Restauksjon av løyve til lakseoppdrett

Restauksjon av løyve til lakseoppdrett

I byrjinga av oktober vil det være mogeleg å by på restkapasitet til lakseoppdrett. Då vil useld kapasitet frå auksjonen i fjor, tilbys på nytt.  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsette forskrifta om sal av restkapasitet gjennom auksjon. Den opnar måndag 2....

les mer
Bilder NM i Sjømat – premieutdelingen

Bilder NM i Sjømat – premieutdelingen

Foto: Sjømatbedriftene I stålende sol ble det delt ut medalje til stolte sjømatprodusenter under årets AquaNOR messe.   Andre aktuelle saker Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim Tlf: +47 73 84 14 00Besøksadresse:Dronningens gate 7, 6. etasjeE-post:...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.