fbpx

Møte angående rømminger i oppdrettsnæringen

Fiskeridirektoratet har i den senere tid mottatt et betydelig antall rømmingsmeldinger/mistanke om rømming, samt mange tips om fangst av rømt fisk hvor vi ikke umiddelbart kan si noe om kilde.

– I 2017 var det rekordlave rapporteringstall for rømt laksefisk med 10 000 rømte laks og 5800 rømte regnbueørret, det er en reduksjon på over 90 % sammenlignet med 2016. Dessverre er ikke tilfelle tilsvarende i 2018, og det virker som det så langt er 5 store hendelser som ikke er rapportert.
Det er her to mulige scenarioer, enten så er ikke berørte oppdrettere klar over at de har hatt rømning, ellers så unnlater oppdrettere å rapportere inn rømning. Begge tilfeller er meget alvorlig, for hvis en oppdretter ikke er klar over rømning, så tyder det på manglende kontroll over egen oppdrettsaktivitet.

 

Fiskeridirektoratet orienterte om status på rømning hendelser og meldinger om observert laks. Det har vært et betydelig arbeid med å finne kilden til de ulike rømningssituasjonene.  De tre bransjeorganisasjonene var tilstede i møtet og det ble reist bekymring over situasjonen.

Sjømat Norge snakket om deres prosjekt angående sporing som involverer DNA sporing og element med Geo Sporing. Det ble også reist tema rundt en egen rømningskommisjon. Dette har vært på plass tidligere, men det er kanskje på tide å se på en lignende løsning på nytt.

En ting er vi enige om. Utviklingen i 2018 er bekymringsverdig, og vi må sammen stå sammen for å få slutt på dette.

Andre aktuelle saker

Save the date – Sjømatdagene

Save the date – Sjømatdagene

Sjømatdagene 24. – 26. mars 2025 på Hell Det er med stor glede vi nå kan annonsere datoen for Sjømatdagene 2025, som vil finne sted på Scandic Hell. Som en av de mest tradisjonsrike konferansene i bransjen, lover vi et program som vil inspirere og engasjere.  Sett av...

les mer
The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.