fbpx

Møte angående rømminger i oppdrettsnæringen

Fiskeridirektoratet har i den senere tid mottatt et betydelig antall rømmingsmeldinger/mistanke om rømming, samt mange tips om fangst av rømt fisk hvor vi ikke umiddelbart kan si noe om kilde.

– I 2017 var det rekordlave rapporteringstall for rømt laksefisk med 10 000 rømte laks og 5800 rømte regnbueørret, det er en reduksjon på over 90 % sammenlignet med 2016. Dessverre er ikke tilfelle tilsvarende i 2018, og det virker som det så langt er 5 store hendelser som ikke er rapportert.
Det er her to mulige scenarioer, enten så er ikke berørte oppdrettere klar over at de har hatt rømning, ellers så unnlater oppdrettere å rapportere inn rømning. Begge tilfeller er meget alvorlig, for hvis en oppdretter ikke er klar over rømning, så tyder det på manglende kontroll over egen oppdrettsaktivitet.

 

Fiskeridirektoratet orienterte om status på rømning hendelser og meldinger om observert laks. Det har vært et betydelig arbeid med å finne kilden til de ulike rømningssituasjonene.  De tre bransjeorganisasjonene var tilstede i møtet og det ble reist bekymring over situasjonen.

Sjømat Norge snakket om deres prosjekt angående sporing som involverer DNA sporing og element med Geo Sporing. Det ble også reist tema rundt en egen rømningskommisjon. Dette har vært på plass tidligere, men det er kanskje på tide å se på en lignende løsning på nytt.

En ting er vi enige om. Utviklingen i 2018 er bekymringsverdig, og vi må sammen stå sammen for å få slutt på dette.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.