fbpx

Fortsatt bra lønnsomhet for fiskeflåten

Driftsmarginen for fiskeflåten ble redusert i 2017 viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Fiskeflåten leverer til tross for dette fortsatt et godt resultat. Fiskeridirektoratet har denne uken publisert tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2017. Undersøkelsen viser en økning i de totale driftsinntektene for fiskeflåten fra 17,5 mrd i 2016 til 18,0 mrd i 2017.

De totale driftsinntektene lå på samme nivå i 2017 som i 2016 dersom vi justerer for inflasjon. De totale driftskostnadene var på 14,5 mrd, noe som gav fiskeflåten et driftsoverskudd på 3,5 mrd. For konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålerne var driftsmarginen i 2017 på linje med driftsmarginen i 2016. For de konvensjonelle kystfartøygruppene gikk driftsmarginen noe ned sammenlignet med 2016.

Unntaket er fartøygruppen konvensjonelle kystfiskefartøy i størrelsen 11-14,9 meter største lengde hvor driftsmarginen økte. For 2017 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 21,1 prosent. Fartøygruppen har over flere år hatt en økning i driftsresultat og driftsmargin. De pelagiske fartøyene hadde generelt en nedgang i driftsmargin i 2017. Ringnotsnurperne hadde den høyeste driftsmargin innenfor de pelagiske fartøygruppene. Denne lå på 23,3 prosent for 2017.

Andre aktuelle saker

Save the date – Sjømatdagene

Save the date – Sjømatdagene

Sjømatdagene 24. – 26. mars 2025 på Hell Det er med stor glede vi nå kan annonsere datoen for Sjømatdagene 2025, som vil finne sted på Scandic Hell. Som en av de mest tradisjonsrike konferansene i bransjen, lover vi et program som vil inspirere og engasjere.  Sett av...

les mer
The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.