fbpx

Fortsatt bra lønnsomhet for fiskeflåten

Driftsmarginen for fiskeflåten ble redusert i 2017 viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Fiskeflåten leverer til tross for dette fortsatt et godt resultat. Fiskeridirektoratet har denne uken publisert tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2017. Undersøkelsen viser en økning i de totale driftsinntektene for fiskeflåten fra 17,5 mrd i 2016 til 18,0 mrd i 2017.

De totale driftsinntektene lå på samme nivå i 2017 som i 2016 dersom vi justerer for inflasjon. De totale driftskostnadene var på 14,5 mrd, noe som gav fiskeflåten et driftsoverskudd på 3,5 mrd. For konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålerne var driftsmarginen i 2017 på linje med driftsmarginen i 2016. For de konvensjonelle kystfartøygruppene gikk driftsmarginen noe ned sammenlignet med 2016.

Unntaket er fartøygruppen konvensjonelle kystfiskefartøy i størrelsen 11-14,9 meter største lengde hvor driftsmarginen økte. For 2017 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 21,1 prosent. Fartøygruppen har over flere år hatt en økning i driftsresultat og driftsmargin. De pelagiske fartøyene hadde generelt en nedgang i driftsmargin i 2017. Ringnotsnurperne hadde den høyeste driftsmargin innenfor de pelagiske fartøygruppene. Denne lå på 23,3 prosent for 2017.

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.