fbpx

Fortsatt bra lønnsomhet for fiskeflåten

Driftsmarginen for fiskeflåten ble redusert i 2017 viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Fiskeflåten leverer til tross for dette fortsatt et godt resultat. Fiskeridirektoratet har denne uken publisert tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2017. Undersøkelsen viser en økning i de totale driftsinntektene for fiskeflåten fra 17,5 mrd i 2016 til 18,0 mrd i 2017.

De totale driftsinntektene lå på samme nivå i 2017 som i 2016 dersom vi justerer for inflasjon. De totale driftskostnadene var på 14,5 mrd, noe som gav fiskeflåten et driftsoverskudd på 3,5 mrd. For konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålerne var driftsmarginen i 2017 på linje med driftsmarginen i 2016. For de konvensjonelle kystfartøygruppene gikk driftsmarginen noe ned sammenlignet med 2016.

Unntaket er fartøygruppen konvensjonelle kystfiskefartøy i størrelsen 11-14,9 meter største lengde hvor driftsmarginen økte. For 2017 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 21,1 prosent. Fartøygruppen har over flere år hatt en økning i driftsresultat og driftsmargin. De pelagiske fartøyene hadde generelt en nedgang i driftsmargin i 2017. Ringnotsnurperne hadde den høyeste driftsmargin innenfor de pelagiske fartøygruppene. Denne lå på 23,3 prosent for 2017.

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.