fbpx

Dialogmøte i Tromsø om reke og havbruk

Sameksistens må være mer enn bare fagre ord

Mandag 3 desember hadde flere organisasjoner fra havnæringene og mange rekefiskere samlet seg i Kystens Hus i Tromsø for å snakke om den alvorlige situasjon som mange fiskere opplever med dramatisk nedgang i rekefisket.

Det gjør stort inntrykk på oss når vi hører at flere vurderer å legge opp sin virksomhet som en følge av sviktende rekefiske. Det er et felles ansvar slik vi ser det å sørge for at næringsgrunnlaget for denne yrkesgruppen opprettholdes. Det er som det også kom frem på møtet mange mulige grunner for at rekebestanden synker. Assisterende direktør på Havforskningsinstituttet (HI) Geir Lasse Taranger trakk frem i sitt innlegg at det kan være klima, oksygennivå, overfiske, havbruk og en rekke flere faktorer som kan påvirke dette fisket.

I flere innlegg fra representanter fra de ulike organisasjonene ble det lagt vekt på at det ikke er noen som er tjent med et høyt konfliktnivå og konfrontasjoner mellom næringsaktører. Vi må snu hver stein for å finne gode løsninger som alle kan være tjent med.

Vi trenger mer forskning.

Det alle er helt enig om er at det må til mer forskning på dette området, og at den må komme i gang raskt. Vi mener det ikke utelukkende kan konkluderes med at det er havbruksvirksomheten som er ansvarlig for den store nedgangen i rekebestanden, men vi er samtidig glad for at Fiskeridepartementet vil innføre tiltak i forbindelse med bruk og dumping av lusemidler. Men vi ser ingen grunn til at man skal vente til 1. januar 2019 med å iverksette forskriften. Det er fult mulig for Fiskeriministeren å iverksette dette tidligere, og som vi tidligere har sagt ber vi derfor fiskeriministeren om å benytte seg av denne muligheten ved å gjøre innstramningene gjeldende så raskt som mulig.

Tiltak, forskning må komme raskt.

Dette var forhåpentligvis det første møtet i en rekke av flere dialogmøter som må komme i nær fremtid rundt dette tema. Her har vi liten tid, og vi tror at dersom man skal skape ro og en større forståelse rundt denne problemstillingen så må vi få på plass konkrete tiltak i nær fremtid.

 

Andre aktuelle saker

Save the date – Sjømatdagene

Save the date – Sjømatdagene

Sjømatdagene 24. – 26. mars 2025 på Hell Det er med stor glede vi nå kan annonsere datoen for Sjømatdagene 2025, som vil finne sted på Scandic Hell. Som en av de mest tradisjonsrike konferansene i bransjen, lover vi et program som vil inspirere og engasjere.  Sett av...

les mer
The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.