fbpx

Dynamisk minstepris for hyse

I prisdrøftelsen med Norges Råfisklag er partene blitt enige om en prøveordning med beregning av dynamisk minstepris for hyse. I beregningsmodellen for hyse er det brukt samme metodikk som i modellene for sei og torsk, uten bruk av eksportindeks. I hysemodellen omregnes alt til sløyd hodekappet da denne i all hovedsak eksporteres som sløyd. Prisene i modellen baserer seg på førstehåndsomsetning utenom kaisalg for kvalitet A utenom kaisalg og Sjømatrådets eksporttall. Modellen inneholder følgende vekting på parametere:

(90% snittpris fersk line/autoline) + (90% snittpris fersk/snurrevad) + (75% eksport hyse) deles på 3.

Formelen beregner ny minstepris for snørefanget hyse over 800 gram. Nye minstepriser for fersk hyse beregnes med faste avstander. For fersk hyse over 800 gram trekkes kr 3,75, for fisk under 800 gram trekkes kr 7,00. Minstepriser for andre tilstander enn sløyd og hodekappet beregnes automatisk etter samme formler som tidligere. Minstepris for hyse beregnes for perioder på 2 uker, men kan ved behov gjøres ukentlig. Prisen justeres ikke før beregninger viser et avvik på kr 0,25. i forsøksperioden kan partene kaller inn til nye drøftelser i tillegg skal en arbeidsgruppe holde en tett dialog og evaluere resultatet av ordningen. Prøveordningen gjelder frem til desember 2019. Eventuelle spørsmål rettes til fagsjef Jurgen Meinert i Sjømatbedriftene.

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.