fbpx

Dynamisk minstepris for hyse

I prisdrøftelsen med Norges Råfisklag er partene blitt enige om en prøveordning med beregning av dynamisk minstepris for hyse. I beregningsmodellen for hyse er det brukt samme metodikk som i modellene for sei og torsk, uten bruk av eksportindeks. I hysemodellen omregnes alt til sløyd hodekappet da denne i all hovedsak eksporteres som sløyd. Prisene i modellen baserer seg på førstehåndsomsetning utenom kaisalg for kvalitet A utenom kaisalg og Sjømatrådets eksporttall. Modellen inneholder følgende vekting på parametere:

(90% snittpris fersk line/autoline) + (90% snittpris fersk/snurrevad) + (75% eksport hyse) deles på 3.

Formelen beregner ny minstepris for snørefanget hyse over 800 gram. Nye minstepriser for fersk hyse beregnes med faste avstander. For fersk hyse over 800 gram trekkes kr 3,75, for fisk under 800 gram trekkes kr 7,00. Minstepriser for andre tilstander enn sløyd og hodekappet beregnes automatisk etter samme formler som tidligere. Minstepris for hyse beregnes for perioder på 2 uker, men kan ved behov gjøres ukentlig. Prisen justeres ikke før beregninger viser et avvik på kr 0,25. i forsøksperioden kan partene kaller inn til nye drøftelser i tillegg skal en arbeidsgruppe holde en tett dialog og evaluere resultatet av ordningen. Prøveordningen gjelder frem til desember 2019. Eventuelle spørsmål rettes til fagsjef Jurgen Meinert i Sjømatbedriftene.

Andre aktuelle saker

Regjeringen må stoppe distriktsfiendtlig skattebombe

Regjeringen må stoppe distriktsfiendtlig skattebombe

Foto: Sjømatbedriftene.Sjømatbedriftenes administrerende direktør Robert Eriksson har forståelse for at eier av Firda Seafood, Ola Braanaas, flytter til Bø i Vesterålen. Han ber nå regjeringen stoppe de nye skattereglene som blåser opp papirverdien av familieeide...

les mer
Programmet for Sjømatdagene 2022

Programmet for Sjømatdagene 2022

Programmet nærmer seg ferdigstilt! Her kan du lese mer om hvilke aktører du vil kunne se fra scenen på Scandic Hell den 18. og 19. Januar 2022.Program 18. Januar 10:00-17:00   Åpning av Sjømatdagene 2022Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran (Ap) og Robert...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.