fbpx

Dynamisk minstepris for hyse

I prisdrøftelsen med Norges Råfisklag er partene blitt enige om en prøveordning med beregning av dynamisk minstepris for hyse. I beregningsmodellen for hyse er det brukt samme metodikk som i modellene for sei og torsk, uten bruk av eksportindeks. I hysemodellen omregnes alt til sløyd hodekappet da denne i all hovedsak eksporteres som sløyd. Prisene i modellen baserer seg på førstehåndsomsetning utenom kaisalg for kvalitet A utenom kaisalg og Sjømatrådets eksporttall. Modellen inneholder følgende vekting på parametere:

(90% snittpris fersk line/autoline) + (90% snittpris fersk/snurrevad) + (75% eksport hyse) deles på 3.

Formelen beregner ny minstepris for snørefanget hyse over 800 gram. Nye minstepriser for fersk hyse beregnes med faste avstander. For fersk hyse over 800 gram trekkes kr 3,75, for fisk under 800 gram trekkes kr 7,00. Minstepriser for andre tilstander enn sløyd og hodekappet beregnes automatisk etter samme formler som tidligere. Minstepris for hyse beregnes for perioder på 2 uker, men kan ved behov gjøres ukentlig. Prisen justeres ikke før beregninger viser et avvik på kr 0,25. i forsøksperioden kan partene kaller inn til nye drøftelser i tillegg skal en arbeidsgruppe holde en tett dialog og evaluere resultatet av ordningen. Prøveordningen gjelder frem til desember 2019. Eventuelle spørsmål rettes til fagsjef Jurgen Meinert i Sjømatbedriftene.

Andre aktuelle saker

Save the date – Sjømatdagene

Save the date – Sjømatdagene

Sjømatdagene 24. – 26. mars 2025 på Hell Det er med stor glede vi nå kan annonsere datoen for Sjømatdagene 2025, som vil finne sted på Scandic Hell. Som en av de mest tradisjonsrike konferansene i bransjen, lover vi et program som vil inspirere og engasjere.  Sett av...

les mer
The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.