fbpx

Dynamisk minstepris for hyse

I prisdrøftelsen med Norges Råfisklag er partene blitt enige om en prøveordning med beregning av dynamisk minstepris for hyse. I beregningsmodellen for hyse er det brukt samme metodikk som i modellene for sei og torsk, uten bruk av eksportindeks. I hysemodellen omregnes alt til sløyd hodekappet da denne i all hovedsak eksporteres som sløyd. Prisene i modellen baserer seg på førstehåndsomsetning utenom kaisalg for kvalitet A utenom kaisalg og Sjømatrådets eksporttall. Modellen inneholder følgende vekting på parametere:

(90% snittpris fersk line/autoline) + (90% snittpris fersk/snurrevad) + (75% eksport hyse) deles på 3.

Formelen beregner ny minstepris for snørefanget hyse over 800 gram. Nye minstepriser for fersk hyse beregnes med faste avstander. For fersk hyse over 800 gram trekkes kr 3,75, for fisk under 800 gram trekkes kr 7,00. Minstepriser for andre tilstander enn sløyd og hodekappet beregnes automatisk etter samme formler som tidligere. Minstepris for hyse beregnes for perioder på 2 uker, men kan ved behov gjøres ukentlig. Prisen justeres ikke før beregninger viser et avvik på kr 0,25. i forsøksperioden kan partene kaller inn til nye drøftelser i tillegg skal en arbeidsgruppe holde en tett dialog og evaluere resultatet av ordningen. Prøveordningen gjelder frem til desember 2019. Eventuelle spørsmål rettes til fagsjef Jurgen Meinert i Sjømatbedriftene.

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.