fbpx

Bekymringsmelding fra nord må tas på alvor

7.10. 2021

Foto: Andreas Lindlahr (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).

Mandag denne uken kom fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), med en bekymringsmelding om utviklingen av kysten i nord.

TEKST: Robert Eriksson, Sjømatbedriftene

Eriksen baserte sin bekymring på de pågående prosesser knyttet til marint vern, nye krav til flysikkerhet, nye miljø- og bærekraftssertifiseringer, nye aktsomhetskart for snøskred, eksisterende og nye skytefelt sammen med EUs forslag til taksonomi for fiskeriene, og som etter hvert også kan omfatte akvakultur.

Sjømatbedriftene deler fylkesråd, Eriksen, sine bekymringer og er helt enige i at summen av alle disse prosessene vil kunne bety en vesentlig innskrenkning i muligheter for økt lønnsom sjømatproduksjon langs kysten i nord.

Fiskeri, fangst, og sjømatproduksjon har gjennom tusen år vært selve livsnerven for bosetting, sysselsetting og verdiskapning lang hele kysten. Nord-Norge er Norges største sjømatregion, og den regionen med størst potensiale for videre vekst i sjømatproduksjonen. Dette gjør at man skal lytte ekstra godt etter når relevante bekymringsmeldinger blir reist fra denne kanten av landet.

Hos oss i Sjømatbedriftene har vi et klart mantra: Sjømat bygger Norge. Med dette som utgangspunkt kan vi ikke sitte stille å se på et stadig økende verne- og reguleringshysteri. Der konsekvensene blir at matproduksjonen på kysten forvitres bit for bit. Sjømatbedriftene frykter at summen av alle disse pågående prosessene vil endre opp med at det er sjømatnæringen som blir den store taperen, og VINNEREN blir et voksende byråkrati, med nye og flere skjemaer, reguleringer, pålegg, som blir tredd nedover hodene på en næring som kun har ett formål: Produsere mer bærekraftig, sunn mat, med lavest mulig miljøavtrykk, til en stadig voksende verdensbefolkning.

Vi fikk nylig presentert eksporttallene for norsk sjømateksport, og aldri før har verdien etter årets ni første måneder vært høyre. Hittil i år er det eksportert sjømat for 84,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på 10 prosent, eller 7,9 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor. Dette bare bekrefter hvor betydningsfull sjømatproduksjonen er for både den nordnorske landsdelen, vår langstrakte kyst, men også totalt sett for norsk økonomi, og for å sikre velferdssamfunnets bærekraft.

Jeg vil anbefale den nye regjeringen, de nye statsrådene, med ansvar for de relevante underliggende etater og direktorat til å lytte til bekymringsmeldingen fra kysten i nord. Sjømatbedriftene støtter varmt og helhjertet opp om Karin Eriksens klare råd: hvor man stopper opp og bruker tid på å tenke helhetlig for å stake ut en riktig og god kurs for fremtiden. Til det er gjort bør pågående prosesser settes på vent, slik fylkesråd Eriksen tar til orde for.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.