fbpx

Sjømatbedriftenes styreleder inn i regjeringsoppnevnt utvalg

2.12. 2021

Penger

Sjømatbedriftenes styreleder Håvard Høgstad (t.v.) her avbildet sammen med nestleder Morten H. Jensen under Sjømatbedriftenes 75 års jubileumskonferanse. Foto: THERESE TANDE, NORSK FISKERINÆRING/NORSKFISK.NO

Sjømatbedriftenes styreleder, Håvard Høgstad, som til daglig har sitt virke som administrerende direktør i det familieeide havbruksselskapet Arnøy Laks AS, er nylig oppnevnt av regjeringen til å sitte i utvalget som skal vurdere fremtidens tillatelsessystem.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har besluttet å videreføre det nedsatte utvalget, men har gjort noen endringer i både mandatet og sammensetningen. En av de tingene statsråden har bedt utvalget om å vurdere nærmere er innføring av tidsbegrensede tillatelser. Mer om utvalgets arbeidsoppdrag kan man lese her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ber-utvalg-vurdere-tidsbegrensede-oppdrettstillatelser/id2889132/

Ydmyk i forhold til oppgaven
Håvard Høgstad har følgende å si om sin rolle i det nye utvalget:
– Det er jo et nokså teoretisk tungt utvalg, og jeg synes derfor det er fint at næringa også får komme inn med representanter. Jeg er er veldig ydmyk i forhold til å ha fått dette ansvaret, og jeg håper jeg kan gjøre en god jobb for næringa inn i et viktig arbeid for å utvikle næringa. Tillatelssystem er jo en av de viktigste rammebetingelsene for næringa. Jeg tror det er viktig at man favner om bredden i norsk havbruksnæring, og at vi har tillatelsessystem som sikrer oss et fremtidig differensiert eierskap.

Evner å se det store bildet
Vi i Sjømatbedriftene er naturlig nok svært fornøyd med å ha fått vår styreleder inn i det regjeringsoppnevnte utvalget. Dette gjør at de familieeide havbruksselskapene blir representert med en meget dedikert og kunnskapsrik person, og en person som evner å se det store bildet og ta næringens samlede interesser med seg inn i det viktige arbeidet, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.