Nærings- og fiskeridepartementet endrer passivitetsreglene i havbruksregelverket

Read More