Nærings- og fiskeridepartementet endrer passivitetsreglene i havbruksregelverket

Les mer