fbpx

Innreiseregler for utenlandske arbeidstakere

4.01. 2022

Følgende regler gjelder pr. 04.01.22 for utenlandske arbeidstakere ved innreise til Norge:

Før ankomst Norge

Opplysninger om arbeidsgiver/oppdragsgiver samt koronasertifikat og egnet oppholdssted må før ankomst Norge registreres i innreiseregisteret. Du som arbeidsgiver må gjøre arbeidstaker oppmerksom på dette.

Det er et krav ved innreise at arbeidstaker kan dokumentere hvem som er ens arbeidsgiver- eller oppdragsgiver. Den beste måten å dokumentere dette på, er ved arbeidskontrakt. Vi anbefaler derfor arbeidsgiver å tilstrebe å ha klart en ferdig utfylt og signert arbeidskontrakt for arbeidstaker før avreise fra hjemlandet, slik at vedkommende kan fremvise denne på grensen ved ankomst Norge.

Ved ankomst Norge

Fullvaksinerte arbeidstakere
Arbeidstaker kan reise inn til Norge hvis vedkommende er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene, og kan dokumentere dette med et gyldig koronasertifikat verifisert av norske myndigheter.

Testing
De som kan fremvise gyldig koronasertifikat trenger ikke å teste seg 24 timer før ankomst Norge.

Innreisekarantene
De som kan fremvise gyldig koronasertifikat må ikke være i innreisekarantene.

Arbeidstakere som ikke er fullvaksinerte
Arbeidstakere som ikke er fullvaksinerte kan reise inn til Norge, men må gjennom følgende teste- og karanteneregime:

Testing
Arbeidstaker må ved innreise til Norge fremvise attest som viser negativ test på covid-19. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene.

Kravet om å fremvise negativ test ved innreise til Norge gjelder blant annet ikke for personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Innreisekarantene
Det er krav om innreisekarantene dersom arbeidstaker kommer fra et område med karanteneplikt. Hvilke land eller områder dette gjelder, framgår av vedlegg A til covid-19-forskriften. Karantenen varer i utgangspunktet i 10 døgn. Arbeidstaker kan teste seg ut av innreisekarantenen dersom vedkommende tester negativt tidligst døgn 3 etter ankomst til Norge.

Oppholdssted under karantenetid
Arbeidstaker må i karantenetiden enten oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted. «Egnet oppholdssted» defineres som «sted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, eget kjøkken eller matservering».

Arbeidstilsynet må forhåndsgodkjenne oppholdsstedet som arbeidsgiver tilbyr arbeidstaker.

Hvis arbeidstaker ikke har egen bolig eller arbeidsgiver ikke kan tilby egnet oppholdssted, kan innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Virksomheten skal betale egenandelen på 500 kroner per døgn.

Etter ankomst Norge

Alle som kommer til Norge må som hovedregel teste seg senest 24 timer etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Arbeidstaker skal teste seg ved teststasjon på grensen. Dersom dette ikke er mulig, må arbeidstaker teste seg på annen teststasjon eller ved selvtest innen 24 timer etter ankomst.

Kravet om testing senest 24 timer etter ankomst gjelder blant annet ikke for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.