fbpx

Sjømatbedriftene krever nasjonal skredsikringsplan

19.01. 2022

Robert Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene mener politikernes manglende prioriteringer på ras og skredsikring er en skandale, og krever nå nasjonal skredsikringsplan.

Sjømatbedriftene har full forståelse for at innbyggerne i blant annet Skjervøy og Arnøy er lut lei, engstelig og oppgitt. Situasjonen er dessverre dramatisk mange steder langs kysten, og rammer både folk flest og næringen hardt.

– Næringsliv og innbyggere har tillit til at vegnettet er sikkert. Da må det også være det. Sikker veg skal ikke være «ekstraservice», men bør være en prioritert oppgave for politikerne. Det er rett og slett totalt uholdbart at stenge veier skal være en langsiktig sikringsløsning, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson.

Sjømatbedriftene har over flere år jobbet hardt og iherdig med å få prioritert ras- og skredsikring høyere opp på dagsorden. Nå ber de regjeringen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård komme på banen og vise handlekraft.

– Dette handler først og fremst om trygghet i hverdagen. Skred tar liv og skader folk. Når politikerne ikke evner å prioritere dette i tilstrekkelig grad så bidrar de til å skape redsel og usikkerhet, sier Eriksson

Helt uakseptabelt

Eriksson mener det er helt uakseptabelt at man i en av Norges største havbrukskommune skal være nødt til å oppleve mellom 20 – 30 døgn med stengte veier.

– Dette rammer sjømatnæringen svært hardt, og dette bare bekrefter at infrastrukturen vår kan bli en betydelig brems for å oppnå ønsket vekst i næringen, sier han.

Stengte veier betyr betydelige kostnader for næringslivet. Sjømatbedriftenes-sjef trekker frem at leveringsforsinkelser er kostbare, både på kort og lang sikt.

Tydlige krav til regjeringen

– Transport på sikker veg er helt avgjørende for distriktene. Sjømattransporten, som øker i verdi år for år, er særlig sårbar. Derfor ber vi nå regjeringen og samferdselsministeren om å etablere en nasjonal skred- og rassikringsplan, og at denne blir en tydelig, forpliktende og integrert del av Nasjonal transportplan. Planen skal innebære sikring av alle skredpunkt med skredfaktor høy- eller middels i løpet av en periode på 12 år, avslutter Robert Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.