fbpx

Sjømatbedriftene vil ha raske endringer i trafikklysordningen

19.01. 2022

Foto: Johan Wildhagen (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, mener det er et krystallklart behov for endringer i trafikklysordningen. Han mener dette ble grundig dokumentert etter dagens gjennomgang av den internasjonale evalueringen av trafikklyssystemet.

Evalueringskomiteen har bestått av en rekke forskere som fikk i oppdrag å evaluere det vitenskapelige grunnlaget for ordningen. Målet med arbeidet har vært å se på hvordan dagens modell kan utfordres, evalueres og endres.

– Evalueringskomiteen har etter mitt skjønn gjort et meget grundig arbeid. Rapporten viser et tydelig behov for både en evaluering, og nødvendige endringer for å forbedre dagens trafikklysordning, sier administrerende direktør Robert Eriksson.

Rapporten inneholder hele 15 ulike anbefalinger fra Evalueringskomiteen, og Eriksson mener det er utrolig viktig at enkelte av disse punktene blir tatt tak i straks. Sjømatbedriftene mener derfor at statsråden bør nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som får i oppgave å identifisere de lavthengende fruktene.

 Vi trenger et forutsigbart regime

– Det er utrolig viktig at man raskt få identifisert de lavthengende fruktene. Sjømatbedriftene foreslår derfor at, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, setter ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som får i oppgave å se nærmere på dette, samt komme med forslag til nødvendig endringer. Vi har også klare forventninger om at næringen blir representert og involvert i en slik arbeidsgruppe, sier Eriksson, og fortsetter:

– Vi er ikke tjent med at trafikklysordningen skal være advokatmat, vi trenger et forutsigbart regime som skaper legitimitet, fremholder han.

Evalueringskomiteen slår blant annet fast at det ikke har blitt fremskaffet et solid empirisk grunnlag for dødlighetsgrenser på vill laksefisk, og at slike data er nødvendig for at trafikklyssystemet skal fungere. Komiteen anbefaler derfor at dette må evalueres.

Deler komiteens syn

– Jeg har merket meg at Evalueringskomiteen slår fast at det behov for endringer og forbedringer av systemet med tanke på lusepåslag på vill laksefisk. Jeg deler fult og helt komiteens syn og mener dette er et av de spørsmålene vi må se raskt på. Fravær av en grundig gjennomgang på dette område vil utvilsomt svekke tilliten til trafikklyssystemet, avslutter Robert Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.