fbpx

Er du nysgjerrig på hva vi i Sjømatbedriftene jobber med om dagen?

21.01. 2022

Foto: Illustrasjonsbilde.

Vi i Sjømatbedriftene har alltid mye på tapetet, og januar 2022 er intet unntak. Vi ønsker å gi våre medlemmer et lite innblikk i vår arbeidshverdag, og under finner du en liten oversikt over noen av de viktigste sakene vi jobber med nå og i tida fremover.

Havbruk

 • Det arbeides med et høringssvar til regjeringen om kapasitetsjustering på havbrukssiden.
 • Regjeringens forslag om øking av formuesskatt. Dette vil være en svært alvorlig skatteskjerpelse for mange om den blir innført og vår organisasjon jobber derfor mye med å få denne skatteskjerpelsen endret.
 • Har siden august jobbet sammen med Robert Aakvik (Emilsen Fisk) og Mattilsynet for å se hvordan vi kan få på plass et nytt regelverk for ILA bekjempelse. Arbeidet er nå avsluttet og er oversendt departementet for videre vurdering.
 • Deltar i Fiskeridirektoratets arbeid med å lage en ny søknadsportal for havbruksnæringen. Dette arbeidet skal pågå i hele 2022.
 • Det redaksjonelle arbeidet med Norsk Sjømat er et område som det jobbes jevnlig med også innen dette fagområdet.

Eksport og politikk

 • Kampen mot «Distriksskatten». De nye verdsettelsesreglene for beregning av formuesskatt for familieeide havbruksselskap er satt øverst på dagsorden for Sjømatbedriftene, og det jobbes derfor med dette innen flere fagområder. Vi jobber målrettet og strategisk for å forsøke å få stoppet det vi kaller en fiendtlig distriktbeskatning. Stortingets vedtak før jul vil kunne føre til en storstilt sentralisering av havbruksnæringen. Vi mottar nesten daglig henvendelser fra bedrifter som vurderer om de skal selge eller gå på børs.
 • Den andre store politiske saken og som eksport utvalget jobber med er handelspolitikk. Dette temaet er satt øverst på dagsorden fra Eksport Utvalget, og Sjømatbedriftene vil gjennomføre møter med alle relevante instanser fra myndighetene som jobber med handelspolitikk. Formålet med vår arbeid på området er å bidra til en bedre og mer langsiktig strategi for å bedre de handelspolitiske forutsetningene for sjømatnæringen.
 • Det tredje området som vil ta mye oppmerksomhet og fokus er videreutvikle og forbedre Sjømatbedriftene som en arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Dette må det jobbes med hver dag om vi skal lykkes å være den foretrukne medlemsorganisasjonen for sjømatnæringen.

Juridisk

 • Her jobbes det mye med å gi våre medlemsbedrifter juridisk støtte, informasjon og veiledning om arbeidsrettslige spørsmål i arbeidsforhold. Både generell veiledning på våre hjemmesider under juridisk bistand, samt konkret og individuell bistand til arbeidsgivere. Eksempel på juridiske problemstillinger: Innhold i arbeidskontrakt, stillingstype, spørsmål om arbeidstid, framgangsmåte ved oppsigelse etc.
 • Sørger hele tiden for at vår organisasjon er oppdatert på relevant regelverk for næringen.
 • Holder medlemsbedriftene løpende orientert om regelverket knyttet til koronapandemien, som blant annet bestemmelser om registrering, testing og karantene for utenlandske arbeidstakere ved innreise til Norge. Vi bistår også medlemsbedrifter med å løse arbeidsrettslige problemstillinger som har oppstått som følge av koronapandemien.
 • Jobber for å få i stand tariffavtale for våre medlemsbedrifter.
 • Vi har et tett samarbeid med ulike tilsynsetater, som blant annet Arbeidstilsynet.
 • Produserer artikler av juridisk karakter relevant for næringen til medlemsbladet Norsk Sjømat

Fangstbasert industri og eksport

 • Sjømatbedriftene er her representert i FHF sin referansegruppe om kapasitet i kystfiskeflåten. Vi er også med i FHF sin referansegruppe om fremtidig kompetansebehov i sjømatnæringen.
 • Prisdrøftelser i Surofi.
 • En arbeidsgruppe sammensatt av administrasjonen og medlemmer i Sjømatbedriftene jobber med en høring om ny forskrift for fiskeritillatelser og kvotefaktorer.
 • Utdanningsløpet for industriell matproduksjon er noe som er og vil bli satt høyt på dagsorden hos oss.
 • Nye krav om rømmingshull i teiner – særlig i fisket etter taskekrabbe.
 • Maksimalmål på hummer.

Sjømathandel og foredling

 • Det jobbes med en standard for tifotkreps.
 • FHF – referansegruppe fremtidig kompetansebehov i sjømatnæringen (Dette arbeidet går også inn under fangstbasert industri).
 • Utdanningsløpet for industriell matproduksjon er viktig også for dette fagområdet.
 • Maksimalmål på hummer (Dette arbeidet går også inn under fangstbasert industri).

Arrangement- og kommunikasjon

 • Jobber med å utvikle samarbeidet vårt med Norges Idrettsforbund, hvor vi ser på ulike områder vi kan få sjømat mer fremtredende i idretten. Dette vil bli en viktig prioritet i 2022, som en del av arbeidet med å øke sjømatkonsumet blant barn og unge i Norge.
 • Planlegger og koordiner Sjømatdagene 2022 som går av stabelen 29. og 30. mars. Mer info finner du her.
 • Det skal holdes et seminar sammen med SANDS og Formuesforvaltning om skatteutfordringene på havbrukssiden. Seminaret vil bli gjennomført digitalt i starten av februar. Mer info kommer.
 • Vi skal i slutten av måneden gjennomføre en workshop med våre samarbeidspartnere, der fokuset blir å løfte NM i Sjømathandel som skal gjennomføres i løpet av våren 2022. Påmeldingen til arrangementet åpnet 20. Januar. Mer info finner du her.
 • Det jobbes også med å utvikle en digital kommunikasjonsstrategi.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.