fbpx

Mattilsynet fjerner krav om avstand til farled

18.02. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Robert Aakvik, produksjonsleder sjø i Emilsen Fisk AS, har sammen med Sjømatbedriftene vært involvert i arbeidet med dette.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at de har besluttet at avstander til farled ikke lenger inngår ved søknader om etablering eller utvidelse av oppdrettsanlegg. Årsaken er behovet for mer kunnskap om betydningen av avstander mellom oppdrettsanlegg og farled og smitterisiko.

Mattilsynet har derfor fjernet formuleringer om temaet «farled» i etableringsretningslinjen som brukes i saksbehandlingen av søknader om (ny)etableringer av oppdrettsanlegg.

Pågår kunnskapsinnhenting

Mattilsynet skriver videre at det pågår et samarbeidsprosjekt mellom næringen og Veterinærinstituttet for å belyse temaet og skaffe seg mer kunnskap om den reelle risikoen for smitteoverføring begge veier mellom oppdrettsanlegg og transport via sjøvegen.

Sjømatbedriftene har vært involvert i dette arbeidet sammen med Emilsen Fisk og Robert Aakvik.

Organisasjonssjef i Sjømatbedriftene, Kjetil Hestad, sier at utfallet av dette arbeidet vil bli mottatt med stor glede:

– Dette har vært en sak som vi i Sjømatbedriftene har tatt opp flere ganger gjennom flere år, og det er gledelig at vi nå kan konstatere gjennomslag i denne saken, og at denne begrensingen med avstand til farled er fjernet. Hestad sier videre at han allerede har fått flere positive tilbakemeldinger fra bedrifter som nå ser at de vil dukke opp flere nye muligheter for sårt tiltrengt areal til lokaliteter.

Foto: Robert Aakvik jobber som produksjonsleder sjø i Emilsen Fisk AS.

Robert Aakvik er også svært glad for utfallet av dette:

– Jeg synes det er bra at Mattilsynet går bort fra avstandskravet til farled. Siden kravet om avstand til farled ble opprettet i veileder til etablering, har både teknologien og ikke minst regelverket rundt transport endret seg mye. Det er derfor fornuftig at også etableringskravene revideres og holdes oppdatert med ny vitenskap og teknologi.

– Dette vil kunne åpne opp områder med gode lokaliteter, slik at mindre gode lokaliteter kan fases ut på sikt. Noe som igjen vil være til fiskens beste, noe både vi som oppdrettere og Mattilsynet ønsker, sier Aakvik.

Vil vurdere behovet

Når resultatene fra samarbeidsprosjektet er klare, vil Mattilsynet vurdere om det er behov for å sette kriterier for avstander fra oppdrettsanlegg til farled, skriver de i pressemeldingen.

Se også:

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.