fbpx

Sjømatbedriftene og Formue inngår samarbeid

5.04. 2022

Robert Eriksson Adm dir

PÅ BILDET: Formue og Sjømatbedriftene sammen på scenen under Sjømatdagene 2022. F. v. Øystein Bø (Administrerende direktør i Formue), Robert Eriksson (Administrerende direktør i Sjømatbedriftene), Alexandra Plathe (Leder Formue Pensjon). Foto: Sjømatbedriftene.

Formue og Sjømatbedriftene har inngått et samarbeid for hjelpe medlemmene med å bevare og utvikle verdiene som skapes, samt bidra til at næringen får de beste forutsetninger for fremtiden ved å trygge eierne med en godt forankret formuesplan for seg og sin familie. Samarbeidet ble lansert under Sjømatdagene 2022.

Tekst: Sjømatbedriftene og Formue | Pressemelding

− Sjømatbedriftenes kjerneoppgaver er å ivareta medlemmenes politiske, økonomiske og faglige interesser. Det at vi nå får Formue med på laget vil styrke vårt tilbud til medlemmene, både på det økonomiske og faglige området. Gjennom denne avtalen får medlemmene tilgang til helhetlige tjenester som ivaretar både virksomheten og eiernes behov, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Formue er et ledende selskap i Norden innenfor uavhengig rådgivning til formuende privatpersoner, familier og stiftelser. Selskapet tilbyr et helhetlig tjenestespekter som dekker kundenes behov innenfor en rekke områder. Foruten investeringsrådgivning hjelper Formue kundene med rådgivning innenfor blant annet jus, skatt, generasjonsoverføring og pensjon samt forretningsførsel.

− Helt siden starten har vi hatt en tydelig ledestjerne for alt vi gjør. Kundenes interesse skal alltid komme først. Denne filosofien har formet hva vi gjør og hvordan vi jobber. Vår erfaring er mange har en plan for selskapet de driver, men mangler en god plan for hvordan de skal bevare og utvikle verdiene de skaper. Vi hjelper kundene med å legge en plan og bygger en skreddersydd investeringsportefølje slik at de kan nå sine mål, sier Øystein Bø, administrerende direktør i Formue.

Formue har 17 kontorer i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Både Bø og Eriksson mener lokal tilstedeværelse er svært avgjørende for å kunne gi kundene god, individuell oppfølging.

Robert Eriksson trekker frem at et voksende antall bedrifter i næringen står foran store utfordringer med generasjonsskifter og pensjonsordninger. Dette er områder Formue har ledende ekspertise på.

− Formue er lokalisert i hele landet og måten de jobber på gjør at de passer vår medlemsportefølje svært godt. Vi har store ambisjoner sammen med Formue. Vi skal skape økte verdier og trygghet i hverdagen for både medlemsbedriftene, eierne og deres familier. Jeg er utrolig stolt og glad for at vi har klart å få til dette samarbeidet, slik at virksomhetene våre har tilgang til Nordens ledende fagmiljø, sier Eriksson.

Hvordan går medlemsbedriftene frem for å komme i kontakt med rådgiverne i Formue?

Øystein Bø og Robert Eriksson forteller at medlemmene enten kan henvende seg til nærmeste lokalkontor i Formue, eller til Sjømatbedriftene. Velger man den siste fremgangsmåten vil næringsorganisasjonen bistå med å formidle kontakt med en rådgiver hos Formue.

− Sjømatnæringen er en utrolig spennende og viktig næring. Derfor er det viktig for oss å ha Sjømatbedriftene som en god samarbeidspartner som kan gi oss kunnskap om næringen og om hvordan den utvikler seg. Vi står klare til å levere skreddersydde løsninger for medlemmene, enten det gjelder bedriften eller deg og din familie, avslutter Bø.

Sjømatdagene 2022 ble avviklet den 29. og 30. mars på Scandic Hell – Stjørdal. I over 30 år har representanter fra alle bransjer innenfor sjømatnæringen deltatt på arrangementet. Konferansen har utviklet seg til å bli næringens årskonferanse, og er dermed en av årets største og viktigste møteplasser for sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.