fbpx

Revidert Nasjonalbudsjett: – Skuffet over regjeringens manglende strømstøtte

16.05. 2022

Robert Eriksson Adm dir

PÅ BILDET: Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, er skuffet over regjeringens manglende strømstøtte. Her avbildet på scenen under Sjømatdagene 2022. Foto: Sjømatbedriftene.

Torsdag forrige uke ble Revidert Nasjonalbudsjett fremlagt. Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, hadde klare forventninger til at regjeringen la frem en tilsvarende strømpakke for sjømatnæringen som jordbruket fikk tidligere i år.

Tekst: Sjømatbedriftene 

Regjeringen og Sv ble i februar enige om en kompensasjonsordning som skulle hjelpe landbruket med høye strømpriser. Den gang ble det bevilget 500 millioner kroner.

– Flere av våre medlemsbedrifter innen sjømatindustrien har opplevd en vinter hvor strømutgiftene har økt med en halv million kroner i måneden. Mange er både forbanna og frustrert. Det er på tide at politikerne våkner, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Eriksson er tydelig på at næringslivet må ta høyde for at prisene går opp og ned, men han understreker at dette handler ikke om normale prisvariasjoner.

Sjømat er like mye mat som landbruksvarer

– Dette er en høyst ekstraordinær situasjon hvor vi blir rammet av bl.a. Russlands invasjon av Ukraina. Sjømatindustrien krever ikke særbehandling, men vi krever likebehandling. Norsk matvareproduksjon må likebehandles. Sjømatmat er like mye mat som landbruksvarer, sier Eriksson.

Han viser til at et veksthus på Frosta som produserer grønnsaker har fått strømstøtte, mens en foredlingsbedrift innen sjømatnæringen ikke er berettiget til støtte. Eriksson bruker foredlingsbedriften Inka på Vestlandet som eksempel. Der jobber 110 stykker med å bearbeide norsk laks. De bruker fire millioner kilowattimer i året. Det er lite muligheter for å redusere på strømforbruket. De holder på med mat og må forholde seg til de strenge og gode reglene om hvordan dette skal håndteres med bl.a. temperaturer. Bedriften har vært tydelig på at de opplever situasjonen som en krise.

Forlanger at politikerne behandler sjømatnæringen som en likeverdig matvareprodusent

– Vi er svært skuffet over at regjeringen ikke kommer med nødvendige tiltak i revidert nasjonalbudsjett på dette. Vi vil nå arbeide målrettet inn mot Stortinget for å få på plass en ordning med strømstøtte også for sjømatnæringen. Jeg forlanger rett og slett at politikerne behandler sjømatnæringen som en likeverdig matvareprodusent, og da er det rett og rimelig at også vår næring blir omhandlet av en tilsvarende strømpakke som landbruket fikk tidligere i år sier Robert Eriksson.

Sjømatbedriftene ber om at det bevilges 500 millioner kroner til kompensasjon for strømutgifter.

– Vi mener at ordningen må gå fra 1. januar, og så lenge vi har unormale strømpriser. I tillegg bør det kunne settes en frist til 1. september hvor bedriftene har mulighet til å søke om støtte tilbake i tid, og da fra årets begynnelse. Det bør også innføres en tilsvarende ordning for fiskeriflåten slik at man kan få kompensert for de skyhøye drivstoffprisene, avslutter administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.