Regjeringen øker permitteringstiden fra 26 til 52 uker for fiskeindustrien – Endringen må tre i kraft nå.

Les mer