fbpx

Informasjon rundt åpenhetsloven

16.08. 2022

Foto: Shutterstock

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022. Under finner du mer informasjon om hva loven betyr for deg og din bedrift.

Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Alle virksomheter som er omfattet av loven, må gjennomføre aktsomhetsvurderinger og sikre allmennheten innsyn i de vurderinger som er gjort i den forbindelse.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer (OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

Gjennom virksomhetenes aktsomhetsvurderinger må de skaffe seg oversikt og analysere risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Hvis virksomheten kartlegger slike brudd, har virksomheten ansvar for å iverksette tiltak ved å stanse, redusere eller forebygge dette. I de tilfeller det er nødvendig, må virksomheten sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning.

Loven gjelder for større virksomheter

Med større virksomheter menes:

 • foretak som omfattes av regnskapsloven  1-5, dvs. allmennaksjeselskap, børsnoterte selskaper og andre regnskapspliktige,
 • foretak som på balansedagen oppfyller minst to av følgende tre vilkår:
  1) over 70 millioner kroner i salgsinntekt,
  2) over 35 millioner kroner i balansesum,
  3) over 50 årsverk i gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Enhver kan kreve innsyn i en virksomhets aktsomhetsvurdering. Rett til å kreve innsyn fikk man fra lovens ikrafttredelsesdato 1. juli, men noen plikt til å offentliggjøre aktsomhetsvurderingen har ikke virksomheten før tidligst 30. juni 2023.

Mindre virksomheter er ikke direkte omfattet av loven. Departementet foreslår imidlertid i forarbeidene til loven at den skal evalueres etter at den har virket en periode. Da skal effekten av loven vurderes, samt hvorvidt virkeområdet bør utvides til å gjelde flere virksomheter, for eksempel basert på en risikovurdering av enkelte bransjer.

Selv om mindre virksomheter i dag ikke er omfattet av loven, kan mindre virksomheter likevel bli påvirket av den. Dette gjelder særlig for de som er leverandører eller forretningspartnere til større virksomheter, og som kan møte krav om å leve opp til de samme standardene.

Råd om hva virksomheter bør gjøre nå:

 1. Behandle temaet som en egen sak i styremøte
 2. Skaffe seg en oversikt over forretningspartnere og leverandørkjeder
 3. Kartlegge risikoen for menneskerettighetsbrudd
 4. Oppdatere virksomhetens nettside om arbeidet med åpenhetsloven
 5. Vurdere egnede tiltak

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i Sjømatbedriftene!

Tonje K. Vangen

Tonje K. Vangen

Jurist og fagsjef jus- og arbeidsliv

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.