fbpx

Informasjon om krav til BAT-AEL

23.09. 2022

Foto: Andreas Lindlahr (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).

Har din virksomhet blitt kontaktet av Statsforvalteren vedrørende krav til BAT-AEL? Da bør du lese informasjonen under.

BAT står for «Best Available Techniques», og AEL står for «Associated Emission Levels».

BAT-AEL går ut på at industrien er forpliktet til å benytte beste tilgjengelige teknikker til å forebygge og begrense forurensing, i tillegg til at utslippene må ligge innenfor et visst utslippsnivå.

Kravene framgår av industriutslippsdirektivet (direktiv 2010/75/EU). Direktivet er implementert i norsk rett gjennom forurensningsforskriften kapittel 9 og 36 og avfallsforskriften kapittel 10.

Det er etablert såkalte BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustrien – «Food, Drink and Milk Industries». Bat-AEL-kravene gjelder for virksomheter som har en produksjonskapasitet for ferdige produkter over 75 tonn pr. dag. Både fiskemottak, lakseslakterier og foredlingsvirksomheter er omfattet.

Miljødirektoratet har et overordnet ansvar for å sikre at norske bedrifter som behandler avfall over en viss kapasitet driver i henhold til BAT-AEL.

Det er Statsforvalteren i hvert fylke som skal følge opp den enkelte virksomhet og vurdere hvorvidt utslippstillatelsen oppfyller BAT-AEL-kravene.

Dersom din virksomhet er blitt kontaktet av Statsforvalteren, må dere følge opp de pålegg som er gitt. Dersom din virksomhet ikke er blitt kontaktet, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med Statsforvalteren for å få klarhet i hvorvidt BAT-AEL-kravene er oppfylt.

Miljødirektoratets hjemmeside er en sikker kilde til informasjon om dette tema.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i Sjømatbedriftene

Tonje K. Vangen

Tonje K. Vangen

Jurist og fagsjef jus- og arbeidsliv

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.