fbpx

Sjømatbedriftene krever lavere markedsavgift på fiskeeksport

26.09. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Sjømatbedriftene.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson, mener dagens markedssituasjon for klippfisk tilsier at markedsavgift på fiskeeksport må reduseres betraktelig. Han mener dagens avgift ikke reflekterer prisene i markedet.

Sjømatbedriftene har den senere tid fått flere henvendelser fra sine medlemsbedrifter, og øvrige aktører innen klippfisknæringen. Eriksson forteller at tilbakemeldingene er unisone: De opplever at dagens avgift er alt for høy, og begrunner dette med det gjeldende prisbilde.

– Sjømatbedriftene deler næringens syn på dette. Vi må huske at bakgrunnen for at fisk ble gitt en høyrer avgiftssats var den gang bl.a. begrunnet med de lave klippfiskprisene. Den gang var prisene på klippfisk om lag 30 kr/kg. I dag er prisene om lag 110 kr/kg. Da er det også rett og rimelig at avgiften blir redusert, sier Robert H. Eriksson.

Eriksson fremhever at klippfiskproduksjonen er en stor og viktig næring med tanke på å skape økt verdi av fisken i Norge. Han viser til at 55 pst. av all fisk som blir landet i Norge går til klippfiskproduksjon, og at 100 pst. av produksjonen blir bearbeidet i Norge.  

– Det er da lett å skjønne at dette er en viktig del av norsk fiskerinæring, og at den i stor stil bidra til levende lokalsamfunn, trygge og gode distriktsarbeidsplasser, sier han.

Sjømatbedriftenes leder forteller at han opplever et stort engasjement fra næringen i dette spørsmålet. Det er på den bakgrunn at organisasjonen har løftet saken på dagsorden. Så å si en samlet klippfisknæring har underskrevet på en støtteerklæring til Sjømatbedriftene og Eriksson sitt forslag.

– Vi har på vegen av næringen skrevet brev til statsrådet og bedt om at det gjøres endring i forskriften, og at markedsavgiften settes til 0,3 pst av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer for fisk. Vi håper på forståelse for vårt forslag, og en konstruktiv dialog med statsråden, slik at vi raskt kan få gjort de nødvendige endringene, avslutter Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.