fbpx

FREMTIDENS HAVBRUK

10.08. 2023

Laksemerder

Foto: NÆRINGSFORENINGEN – ÅLESUNDREGIONEN

Mulighet for lukkede merder og bruk av teknologi var sentralt på tirsdagens valgdebatt på Pir. Debatten var en del av en todagers fagsamling med politikere, fagfolk og akademia, i regi av Sjømatbedriftene og Hofseth.

 

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene og kveldens valgdebattleder, Robert Holmøy Eriksson, innledet med flere tankevekkende fakta om næringen. Han kunne for eksempel fortelle at det blir eksportert 42 millioner fiskemåltider hver dag fra Norge, at sjømat er landets nest største eksportnæring, og at næringens verdiskapingsbidrag kom på hele 120 milliarder kroner i 2021. Sysselsettingen i næringen økte med 13 000 fra 2021 til 2022, noe som gir et totalt antall på 106 000 direkte og indirekte arbeidsplasser. Næringen er altså stor og viktig for samfunnet, og har potensiale til å vokse videre. Gode rammevilkår, god bruk av arealer og effektivt byråkrati er viktige forutsetninger for videre vekst.

Politisk vilje blir viktig

Roger Hofseth presiserer at politisk vilje blir viktig for å skape et bærekraftig havbruk. Hofseth-gruppen er et fullintegrert sjømatkonsern basert på Sunnmøre. De driver oppdrett, foredling, samt salg og distribusjon av ørret og laks. 5 % av havet og 20 % av landjorda brukes per i dag til matproduksjon. Det finnes ikke nok ressurser i havet til videre vekst i fiskefangst, og derfor er havbruk viktig om vi skal kunne møte verdens økende proteinbehov. Lukkede merder vil løse flere av utfordringene i bransjen og de vil kunne øke produksjonen uten at dette krever stort mer areal. Siden dette krever teknologisk utvikling og er svært kostbart, er det foreslått en incentivordning med en konverteringsløsning som gir mulighet for å bytte inn én konsesjon for åpen merd til tre konsesjoner for lukkede merder.

Vi får til mer dersom vi samarbeider

Et annen viktig budskap fra Roger denne kvelden var at aktørene vil få til mer om de samarbeider enn de vil dersom det er konflikt mellom havbruk og tradisjonelt fiskebruk.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Rødt, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet hadde alle representanter i paneldebatten og fikk i tur og orden beskrive sitt parti’s standpunkt til konverteringsløsningen lokalt, samt si noe om hvordan de vil påvirke politikerne på Stortinget, dersom de var positive til dette. Inntrykket er at partiene ønsker å bevare en lønnsom og bærekraftig næring, og til tross for noen ulikheter, er de også enige om mye.

De fleste av valgdebattens deltakere var med på todagerssamlingen. Her sto lavere miljøavtrykk i havbruksnæringen på agendaen, og onsdagens fagseminar ble holdt på visningsflåten til Hofseth Aqua sitt oppdrettsanlegg i Vidsnes, Ivar Heggen. Påfølgende dag skulle deltakerne blant annet ta turen til Egget, Ovrum sitt lukkede anlegg i Gjermundsnes.

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.