fbpx

Nye krav til arbeidskontrakt

17.06. 2024

Landbasser oppdrett

Nye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne. 

De nye kravene er:

 • Arbeidsavtalen skal foreligge snarest mulig og senest én uke etter oppstart
 • Presisering av ulike arbeidssteder dersom arbeidstakeren ikke har ett fast arbeidssted
 • Prøvetiden i midlertidige arbeidsforhold skal ikke være lenger enn halvparten av ansettelsestiden
 • Alt fravær betalt av arbeidsgiver skal oppgis
 • Framgangsmåten ved oppsigelse skal framgå
 • De ulike elementene som inngår i lønnen, må oppgis
 • Dersom det er variasjon i den daglige og ukentlige arbeidstiden, skal avtalen opplyse om dette.
 • Ordninger for vaktendringer skal presiseres
 • Dersom virksomheten leier ut arbeidstakere, skal navn på innleier oppgis.
 • Opplysninger om eventuell kompetanseutvikling som tilbys
 • Opplysninger om pensjonsordninger, forsikringsordninger og sykelønn.

De nye lovkravene betyr ikke at arbeidsgiver må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler som er inngått før 1. juli 2024.
Hvis arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene. I så fall har arbeidsgiver to måneders frist til å endre avtalen.

Vi anbefaler Arbeidstilsynets mal for standard arbeidsavtale: 
Norwegian – bokmal – Standard contract of employment (1).pdf

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.