fbpx

NM I RØKT OG GRAVET LAKS OG ØRRET 2019!

Sjømatbedriftene inviterer til deltagelse i Norgesmesterskap i røkt og gravet laks og ørret 2019! Konkurransen vil bli gjennomført under OI Trøndersk Matfestival med premieutdeling fredag 2. august 2019.

Meld deg på

Forrige Norgesmesterskap ble gjennomført i 2017 og ble et vellykket arrangement. Da deltok 23 produsenter fra hele landet med til sammen 76 påmeldte produkt. Nå er det tid for å gjennomføre konkurransen igjen og kåre de beste produktene innen røkt og gravet laks og ørret 2019.

Konkurransen
Konkurransen vil foregå i to trinn. I første del vil en fagjury velge ut produkter som går videre til preferansetesting ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Fagjuryen vil i år bestå av fem dommere som vil sende de fem beste produktene i hver klasse videre til preferansetesting. Bedømmingen av fagjuryen vil bli gjennomført fra 29. juli – 30.juli 2019. Preferansetestingen vil bli gjennomført av en folkejury som blir hentet fra publikumet og deltagere på OI Trøndersk Matfestival.  Folkejuryen vil gjennomføre sin bedømming fra 31. juli – 2. august 2018.

Norgesmesterskapet arrangeres av Sjømatbedriftene i samarbeid med NTNU Matvitenskap og OI Trøndersk Matfestival og er åpent for alle godkjente norske produsenter.

Vi understreker at NM i røkt og gravet laks og ørret er en handelsvarekonkurranse, og at de innsendte produktene representerer bedriftens handelsvare. Arrangøren forbeholder seg retten til å hente inn produktprøver ute i markedet til sammenligning.

Viktig informasjon
Produktene skal pakkes i handelsemballasje slik de omsettes. Det må sendes inn to hele, ikke oppskåret, sider på ca. 1,5 kg i de klasser en ønsker å delta i. Sidene skal være uten tykkfiskbein, og trimmet slik de selges.

Deltakeravgift
Deltakeravgift er kr. 1500,- eks.mva for hvert påmeldt produkt.

 

 

Produktklasser
Det konkurreres i følgende fem klasser:

  • Kaldrøkt laks
  • Kaldrøkt ørret
  • Varmrøkt laks
  • Gravet laks
  • Åpen klasse for laks og ørret

Åpen klasse ble innført i 2003. Kriteriet er at produktet må være røkt, gravet eller marinert laks eller regnbueørret. Det må være beregnet på konsum uten videre bearbeiding (varmebehandling eller lignende). Pateer, kaker eller andre farseprodukter vil ikke falle inn i denne klassen. Videre må det dokumenteres at produktet i dag er en handelsvare.

Dersom påmeldingen i en av klassene ikke er tilstrekkelig kan en velge å sløyfe klassen. Det er mulig å melde på inntil fem produkter i hver klasse.

Premiering
De tre beste i hver klasse vil bli premiert. Premieutdelingen vil finne sted fredag 2. august 2019 klokken 14.00 på OI Trøndersk Matfestival. Vinnerne vil få anledning til å presentere sine produkter etter utdelingen på OI Trøndersk Matfestival. Nærmere beskjed om dette vil komme etter hvert.

Før premieutdelingen vil årets deltagere få tilbud om å delta på spennende foredrag som omhandler kvalitet og hvordan markedsføre sine produkter på sosiale medier. På kvelden vil det bli avholdt festmiddag på Scandic Nidelven i Trondheim. Påmelding til festmiddag og hotell vil bli annonsert etter hvert.

Påmelding
Elektronisk påmelding på www.sjomatbedriftene.no. Ta kontakt med Sjømatbedriftenes sentralbord +47 73 84 14 00 hvis det skulle oppstå problemer. Påmeldingsfrist er 9. juni – 2019.

Produkter som skal bedømmes må sendes med over natten pakke og leveres mellom klokken 08.00 og 15.00 fra tidsrommet 22. juli – 24. juli 2019. Produktene må merkes med type/klasse, mottaksadresse, kontaktperson (Trond Viggo Pettersen) og avsender.

Mottaksadressen er:
NTNU Matvitenskap
Teknologibygget
Varemottak v/Trond Viggo Pettersen (tlf. 45 50 27 36)
Gunnerus gate 1
7012 Trondheim

Informasjon
Er det spørsmål om konkurransen ta kontakt med enten Kjetil Hestad eller Anette Almås:

Kjetil Hestad tlf: 92 44 44 60 – Mail: kjetil@sjomatbedriftene.no
Anette Almås tlf: 41 21 18 79 – Mail: anette@sjomatbedriftene.no