fbpx

Sluttseddeldata er stort sett offentlig informasjon

I et brev til Nærings og fiskeridepartementet orienterte Fiskeridirektoratet for noen uker siden at man nå er klar til å legge ut landings- og sluttseddeldata i maskinlesbart format. Landings- og sluttseddeldata blir stadig mer etterspurt av offentligheten; til forskning, miljøinteresser og så videre. Fiskeridirektoratets praksis er nå  å vurdere denne informasjonen som offentlig. Men unntak vil fortsatt være pris som påberopes forretningshemmeligheten i bedriftene.

«Sjømatbedriftene er selvsagt glad for at omsetning av en felles ressurs gjøres almen tilgjengelig , men vi  hadde gjerne sett at også prisinformasjon i førestehåndsledd er tilgjengelig for alle, sier Jurgen Meinert, fagsjef for fangstbasert industri og eksport. Vi kan ikke se at prisen for  villfanget fisk som eies av fellesskapet og prisreguleres åpent av salgslagene, må beskyttes som en forretningshemmelighet.  Tvertom menervi at åpenhet om pris og ikke bare mengde og art, vil hjelpe aktørene på land i å posisjonere seg mye bedre i den offentlige diskusjonen om eventuelle kriminelle aktiviteter med en felles ressurs. Vi må husker at det er bare båtsiden som så langt sitter igjen med en viss prisoversikt.»

Fiskeridirektoratet vil gjøre opplysningene tilgjengelig på Direktoratets hjemmeside under : https://www.fieskeridir.no/yrkesfiske/statistikk-yrkesfiske/fangst-og-kvoter.

 

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.