fbpx

Akvakulturnæringa på Vestlandet – frå «Raudt til Grønt»

8.03. 2024

Landbasser oppdrett

Det blir åpent møte  om rapporten fra «Rødt til Grønt» som er utarbeidet av HI, VI, UIS på oppdrag fra Vestland fylkeskommune. 

 

Tid:      Torsdag 18. april kl. 15:00 – 17:30 (kaffi og noko å bita i frå kl. 15:00, møtestart kl. 15:30)

Stad:   Radisson Blu Royal Hotel Bergen (Bryggen)

Rapporten «Fra Rødt til Grønt» viser at det er mogeleg for akvakulturnæringa å gå frå «raudt til grønt». Dersom ein lykkast i dette arbeidet, kan verdiskapinga for næringa i Vestland aukast betydeleg – gjerne meir enn 1 mrd. kr. årleg. Det krev ei samla næring og offentleg forvaltning på Vestlandet.

Ny rapport: Slik kan hardt rammede områder få kontroll på lakselusa (vetinst.no)

Region Nordhordland IKS / Regionrådet Nordhordland og Vestland fylkeskommune i samarbeid med HI, VI og UIS ønskjer å setja dette viktige arbeidet på dagsorden ved å invitera til eit opent møte som fokuserer på kva som må til av endring for at Vestland fylke skal behalda sin posisjon som eit av dei viktigaste områda for akvakultur.

Påmelding til post@regionnordhordland.no innan 16. april (gjerne så fort som mogleg !)

Kontaktperson: Bent Gunnar Næss, mobil 481 24 623, bent.gunnar.naess@regionnordhordland.no

Fra Raudt til Grønt – One Ocean Week – 18.04.2024 Region Nordhordland

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.