fbpx

Planlegger stor tilsynsaksjon mot Næringsmidler; fiskeforedling, slakterier og kjøttbearbeidende industri

Fiskeforedlingsindustri, slakterier og kjøttbearbeidende industri slipper ut organiske stoffer, fett, næringssalter, vaskevann og desinfeksjonsmidler som kan påvirke vannforekomster eller drift ved kommunale avløpsanlegg. Lukt fra produksjon og avfall kan også være skjemmende.

En utfordring for bransjene er at tilgang til råstoff svinger kraftig, og at kapasiteten kan bli presset i perioder. Dette kan for eksempel føre til uventede problemer med avfallshåndtering, avfall på avveie, uhellsutslipp eller utslipp over grenseverdiene.

Behov for oppfølging
Aksjonen er en oppfølging av fiskeforedlingsindustriaksjonen i 2012 og næringsmiddelaksjonen i 2011. Tilsynsaksjonene konkluderte med at slakterier og kjøttbearbeidende industri hadde behov for oppfølging.

Hensikten med årets tilsynsaksjon er å øke bransjenes miljøbevissthet og etterlevelse av miljøkrav i forurensningsloven og produktkontrolloven. Vi vil også vurdere om bransjene har forbedret seg siden de tidligere aksjonene, og om vi må følge opp aktørene tettere fremover.

Andre aktuelle saker

Sjømatbedriftenes innspill til høring om forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19

Sjømatbedriftenes innspill til høring om forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19

I høringsnotatet legges det til grunn at det i noe tid fremover vil være et fortsatt behov for innreiserestriksjoner.Frem til i dag har innreiserestriksjoner vært regulert i en egen forskrift (bortvisningsforskriften) med hjemmel i smittevernloven § 7-12, som ved...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.