fbpx

Dynamisk prisfastsettelse i førstehåndssalg av hvitfisk gir stabile rammer

Tradisjonelle forhandlinger om minstepris kan nå byttes ut med modeller som tar høyde for en rekke markedsmekanismer og gir et mer fleksibelt prisbilde, til nytte for både selger og kjøper. Dette mener forsker i Nofima Bjørn Inge Bendiksen som har ledet prosjektet som undersøkt virkninger av dynamiske minstepriser. Prosjektet ble initiert av næringen selv, og det var derfor naturlig at FHF finansierte en slik studie. 

Prosjektet har resultert i en ikke så liten revolusjon i førstehåndsomsetningen av hvitfisk i Norge. I løpet av prosjektperioden har flere av salgslagene innført dynamiske minstepriser for noen av de viktigste fiskeslagene de omsetter. Med dynamisk prisfastsettelse så justeres prisen nå hver 14 dag basert på input om en rekke markedsforhold som legges inn i modellen. I en kronikk som kan leses i sin helhet i Norsk Sjømat nr.2  skrev tidligere administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag: – Dette forsøket er en historisk milepæl og så langt svært vellykket. Partene er enige om å videreføre ordningen..

Les mer om prosjektet

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.