fbpx

Dynamisk prisfastsettelse i førstehåndssalg av hvitfisk gir stabile rammer

Tradisjonelle forhandlinger om minstepris kan nå byttes ut med modeller som tar høyde for en rekke markedsmekanismer og gir et mer fleksibelt prisbilde, til nytte for både selger og kjøper. Dette mener forsker i Nofima Bjørn Inge Bendiksen som har ledet prosjektet som undersøkt virkninger av dynamiske minstepriser. Prosjektet ble initiert av næringen selv, og det var derfor naturlig at FHF finansierte en slik studie. 

Prosjektet har resultert i en ikke så liten revolusjon i førstehåndsomsetningen av hvitfisk i Norge. I løpet av prosjektperioden har flere av salgslagene innført dynamiske minstepriser for noen av de viktigste fiskeslagene de omsetter. Med dynamisk prisfastsettelse så justeres prisen nå hver 14 dag basert på input om en rekke markedsforhold som legges inn i modellen. I en kronikk som kan leses i sin helhet i Norsk Sjømat nr.2  skrev tidligere administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag: – Dette forsøket er en historisk milepæl og så langt svært vellykket. Partene er enige om å videreføre ordningen..

Les mer om prosjektet

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.