fbpx

Sjømatbedriftene svært kritisk til kort høringsfrist i sak om endring av akvakulturloven

Fiskeridepartementet har sist fredag sent ut på høring forslag til endring av akvakulturloven. En av grunnene til forslag om endring er for å unngå at selskaper som kommer i rød produksjonssone og som eventuelt får redusert produksjon går til rettsak mot departementet. Høringsfristen har meget kort frist og er satt til 22. februar 2019.

Sjømatbedriftene er klar på at dette en prinsipielt viktig sak. For oppdrettere som blir berørt av et slikt nedtrekk i produksjonen vil det ha store konsekvenser både økonomisk og i verste fall kan arbeidsplasser gå tapt.

Når departementet legger til grunn en så kort høringsfrist så er det fra Sjømatbedriftenes side helt uakseptabelt. Det er i strid med hovedregelen om at det normalt skal være 3 måneders høringsfrist. Saken er i sin natur omfattende og krever grundig arbeid. Vi er helt avhengig av at dette er noe vi kan behandle på en god organisatorisk måte med våre medlemmer og tillitsvalgte.

Departementet har somlet

Når departementet nå krever så kort behandlingstid er det selvsagt fordi de er redd for at de ikke vil klare å nå en behandling i Stortinget før sommeren. Det er et problem som ikke kan legitimere en så kort høringsfrist.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.