fbpx

Moderat vekst i verdien av norsk sjømateksport

Foto: shutterstock

Norge eksporterte 181 400 tonn sjømat for 8,7 milliarder kroner i mai. Det er en verdiøkning på 284 millioner kroner eller 3 prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat til en verdi av 43,3 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 3,2 milliarder eller 8 prosent mot samme periode i fjor.

Forsiktig verdiøkning av lakseeksporten

Det ble eksportert 91 000 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner i mai. Det er en økning i  volum på 14 prosent mens verdien har økt med 52 millioner kroner eller 1 % sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 425 000 tonn laks til en verdi av 29 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 6 prosent mens verdien har økt med 2 milliarder kroner eller 8 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i mai var 62,17 kroner per kg mot 73,16 kroner per kilo i mai i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai.

Opp for ørret

I april ble det eksportert 4600 tonn ørret til en verdi av 307 millioner kroner. Volumet økte med 11 prosent mens verdien økte med 9 millioner kroner eller 3 prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 19300 tonn ørret til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 9 prosent, mens verdien økte med 169 millioner kroner eller 14 prosent. USA, Hviterussland og Japan var våre største marked for ørret i mai.

Opp for sild og makrell

Det ble eksportert 11 700 tonn sild til en verdi av 128 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 6 prosent mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 16 prosent. Hittil i år er det eksportert 128 000 tonn sild til en verdi av 1,1 milliard kroner. Det er en økning i volum på 13 prosent, mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 8 prosent. Polen, Litauen og Tyskland var de viktigste markedene for sild i mai. I mai ble det eksportert 10 500 tonn makrell til en verdi av 184 millioner kroner. Volumet økte med 13 prosent mens verdien økte med 56 millioner kroner eller 44 prosent. Hittil i år er det eksportert 72 500 tonn makrell til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Det er en økning i volm på 3 prosent mens verdien økte med 327 millioner kroner eller 36 prosent. Vietnam, Kina og Japan var største mottaker av makrell i mai.

Ned for fersk- og opp fryst torsk

Det ble eksportert 4200 tonn fersk torsk til en verdi av 177 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 27 prosent mens verdien med 26 millioner kroner eller 13 prosent fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 39 000 tonn fersk torsk til en verdi av 1,6 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent, mens verdien falt med 102 millioner kroner eller 6 prosent. Danmark, Nederland og Spania er største mottakere av fersk torsk i mai. I mai ble det eksportert 5200 tonn fryst torsk til en verdi av 224 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 12 prosent mens verdien økte med 8 millioner kroner eller 4 prosent. Hittil i år er det eksportert 36 500 tonn fryst torsk til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 11 prosent, mens verdien økte med 370 millioner kroner eller 32 prosent. Storbritannia, Kina og USA er de største mottakerne av fryst torsk i mai.

Uendret for klippfisk

Det ble eksportert 6500 tonn klippfisk til en verdi av 371 millioner kroner i mai. Volumet falt med 14 prosent, mens verdien er uendret fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 36 300 tonn klippfisk til en verdi av 1,7 milliarder kroner. Dette er en økning i volum på 2 prosent, mens verdien økte med 75 millioner kroner eller 5 prosent. Portugal, Den Dominikanske Republikk og Brasil våre viktigste markeder i mai.

Ned for saltfiskeksporten

I februar ble det eksportert 3 600 tonn saltfisk til en verdi av 214 millioner kroner. Volumet falt med 21 prosent mens verdien falt med 20 millioner kroner eller 9 prosent mot mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 14 000 tonn saltfisk til en verdi av 799 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 20 prosent mens verdien falt med 90 millioner kroner eller 10 prosent. Portugal, Spania og Canada var våre viktigste markeder i mai.

Opp for reker og kongekrabbe

Det ble eksportert 1200 tonn reker til en verdi av 97 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 29 prosent mens verdien økte med 23 millioner kroner eller 32 prosent fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 6400 tonn reker til en verdi av 460 millioner kroner. Det er en økning i volum på 72 prosent mens verdien økte med 155 millioner kroner eller 51 prosent. Sverige, Nederland og Storbritannia var de største markedene i mai. Det ble eksportert 117 tonn kongekrabbe til en verdi av 39 millioner kroner. Det er en økning i volum på 60 prosent, mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 87 prosent fra mai i fjor.Hittil i år er det eksportert 721 tonn kongekrabbe til en verdi av 225 millioner kroner. Det er en økning i volum på 27 prosent mens verdien økte med 65 millioner kroner eller 41 prosent. Spania, Nederland og Japan var de største mottakerne av kongekrabbe i mai.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.