fbpx

Vi har utfordringer med arealplanlegging i sjø

Arealutfordringer i sjø, stod mellom andre, saker på dagsorden da Sjømatbedriftene i dag hadde besøk av Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H)

Sjømatbedriftene tok i dag imot Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) som er medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

Det er viktig for Sjømatbedriftene å ha tett kontakt med våre folkevalgte på Stortinget, og slike møter er en nyttig måte for begge parter for å adressere spørsmål vi er opptatt av.

På dagens møte var det mange saker som stod på dagsorden, men arealutfordringer i sjø var et hovedtema siden Lønseth er medlem i den komiteen på Stortinget med ansvar for dette.

Fra Sjømatbedriftene side påpekte vi at det fremdeles er store utfordringer når det gjelder arealplanlegging i sjø.

Hovedproblemet med dagens forvaltningsstruktur er den sterke fragmenteringen. Flere departementer er involvert og beslutningsmyndigheten er fordelt på tre forvaltningsnivåer (kommune, fylkeskommune og stat)

Fra Sjømatbedriftenes side så mener vi  at det bør gjøres reformer i havbruksforvaltningen som innebærer en sterker samordningsmyndighet, som gjør en samlet vurdering av om etablering av oppdrett skal tillates eller ikke. Samordningsmyndigheten bør få et overordnet ansvar i forhold til sektormyndighetene.

De signaler vi kom med ble godt mottatt av representanten Lønseth, og vi kommer sammen med Stortinget også i tiden som kommer til å jobbe med disse problemstillingene.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.