fbpx

Sjømatbedriftene krever store endringer av Mattilsynet innen påske

Sjømatbedriftenes administrerende direktør gir Mattilsynet tiden frem til neste jul på å få gjenopprettet tilliten, men krever at store endringer må være på plass til påske.

– Det er liten tvil om at Mattilsynet har manglende tillit på flere områder. Situasjonen er svært alvorlig. Når jeg gir tiden frem til neste jul betyr ikke det at ingenting skal skje frem til da, men da skal alt være på plass, og vi skal oppleve et helhetlig tilsyn som vi kan ha tillit til, sier Eriksson, og fortsetter:

– Jeg forventer videre at man har på plass gode nok rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn allerede til påske, og at man i løpet av våren må vi som næring kunne oppleve at man har fått på plass et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, en sterk og tydelig styring, og effektiv ressursbruk, sier Eriksson

Sjømatbedriftenes sjef mener tilsynet trenger mer kompetanse innen blå sektor, og at kompetanseheving og rekrutteringen på dette området må starte umiddelbart.

– Det er liten tvil om at den nye direktøren i Mattilsynet har en heftig tid foran seg, og at det kreves knallhard jobbing i 24/7 for å få ting på stell, sier han.

Sjømatbedriftene forventer også at politikerne og ansvarlige departement gir tydelige styringssignal, og legger til rette for nødvendige ressurser for å lykkes.

– Til syvende og sist er det statsråden som har ansvaret, og landbruksministeren må sørge for tydelig lederskap, samt sørge for at nødvendige ressurser slik at man kan lykkes med å etablere en velfungerende organisering, sier han.

Robert Eriksson påpeke viktigheten av at sjømatnæringen som kanskje er landets største fremtidsnæring, får økt oppmerksomhet i tilsynet i form av en mer fremtredende prioritering og økte ressurser.

– Vi som næring er avhengig av et sterkt og kompetent tilsyn, avslutter han.

https://ilaks.no/store-endringer-i-mattilsynet-ma-vaere-pa-plass-til-paske/

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.