fbpx

Løsningen ligger i kredittforsikringene – ikke i å eksportere prodfisk.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, reagerer kraftig på at  Mowi og Sekkingstad har søkt om forlengelse for å kunne eksportere produksjonsfisk.

Sjømatbedriftenes-sjef har merket seg at argumentene de nå bruker ikke lengre er begrunnet med kapasitetsproblemer for å få feilrettet fisken i Norge, men at flere aktører som kan gjøre dette ikke har økonomi grunnet lavere dekningsgrad på kredittforsikringene.

-Med dette som utgangspunkt ligger ikke svaret i å forlenge dispensasjonene for å eksportere mer produksjonsfisk. Svaret ligger i at staten raskt må kommer opp med løsninger som kan sikre bedre dekningsgrad knyttet til kredittforsikringene, sier Robert Eriksson.

Sjømatbedriftene har fulgt situasjonen knyttet til kredittforsikringer nøye, og har ved flere anledninger spilt inn forslag om at staten må komme på banen med løsninger.

-Vi er klar over at enkelte aktører sliter med de vilkårene som man i dag har på kredittforsikring. Derfor har vi ved flere anledninger tatt dette opp med både departementets embetsverk og i møte med statsråden. På vegne av mine medlemmer har jeg vært tydelig og bedt departementet, GIEK og forsikringsselskapene sette seg ned og sammen finne gode løsninger som kan fungere for sjømatnæringen i den situasjonen vi nå står oppe i, sier Eriksson.

Robert Eriksson trekker frem at myndighetene må på banen og garantere for den økte risikoen som nå har oppstått som følge av koronasituasjonen. Han viser videre til at land som Nederland, Tyskland, Danmark og flere andre EU-land har laget gode ordninger hvor man sikrer gode kredittgrenser.

-Klarer andre land å løse dette, ser jeg ingen grunn til at Norge ikke skal klare det samme. Men det haster med å få til en akseptabel ordning. Derfor forventer jeg at myndighetene kommer med en tilstrekkelig løsning på dette området i løpet av få dager. Hvis ikke vil vi risikere at hele handelen stopper opp, sier han.

Fiskeri- og sjømatministeren har bedt Mattilsynet om å stille behandling av dispensasjonssøknader i bero. Det gjelder da også eventuelle søknader om forlengelse.

-Jeg forventer at Mattilsynet etterlever dette klare og tydelige signalet fra statsråden, og sier nei til å forlenge dispensasjonene. Det er fortsatt ledig kapasitet, og det er aktører med ledig kapasitet som også har evne til å kjøpe fisken. Derfor blir argumentasjonen til selskapene å oppfatte som tulleargumenter. Det er bra nå, vi kan ikke lengre akseptere at omdømme til norsk oppdrettslaks skal settes på spill på denne måten, avslutter Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

For ytterligere kommentarer kan Robert Eriksson nås på telefon 95 06 87 97

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.