fbpx

Mattilsynet med avklaring knyttet til dispensasjon fra transportforskriftens forbud mot transport av levende laks.

Logo Mattilsynet

På grunn av korona-pandemien kan det være behov for å gjøre en rekke tilpasninger i driften. Mattilsynet forventer at næringen tilpasser beredskapen sin til den ustabile og uforutsigbare situasjonen.

Likevel kan logistikkproblemer, manglende mulighet for innfrysing av slaktet fisk, kapasitetsproblemer i slakteriene, m.m., føre til vanskeligheter med utslakting av lokaliteter. Transport av levende fisk over naturlige smittebarrierer innebærer fare for smittespredning.

Begrensning av transport over slike barrierer er et velkjent forebyggende tiltak for å hindre spredning av både kjente og ukjente smittsomme sykdommer. Derfor er det forskriftsfestede begrensninger knyttet til transport av levende fisk over enkelte av disse havområdene.

Søknader om dispensasjon fra transportforskriftens forbud mot transport av levende slaktefisk til slakt over Hustadvika eller ut av PD-sonen

Andre aktuelle saker

Sjømatbedriftenes innspill til høring om forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19

Sjømatbedriftenes innspill til høring om forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19

I høringsnotatet legges det til grunn at det i noe tid fremover vil være et fortsatt behov for innreiserestriksjoner.Frem til i dag har innreiserestriksjoner vært regulert i en egen forskrift (bortvisningsforskriften) med hjemmel i smittevernloven § 7-12, som ved...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.