fbpx

Ny ordning skal hjelpe eksportører

Regjeringen vil sette av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer.

– Det er viktig for norsk økonomi at handelen går så normalt som mulig. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som sikrer kan styrke norske næringsaktører i en periode med stor usikkerhet i markedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bilde av kvotemeldingen

Foto: Marte Garmann

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å opprette en ny ordning i GIEK.

– Den norske sjømatnæringen eksporterer varer for over 100 milliarder kroner i året på kreditt. Dette er et av de viktigste virkemidlene for å sikre sjømateksporten fremover, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fisk og Sjømatminister

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Skal beskytte mot tap

Den nye ordningen skal sørge for at norsk næringsliv fortsatt kan ha god tilgang på kredittforsikring. Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt, både innenlands og ved eksport.

Kredittforsikring sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.

Som følge av koronasituasjonen forventes det at flere bedrifter vil gå konkurs i tiden fremover. Risikoen for avtalebrudd er økende. De private kredittforsikringsselskapene i Norge har derfor redusert tilbudet sitt til næringslivet.

Viktig for sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktig kredittforsikring. Innenlands salg og eksport av sjømat utgjør om lag 40 prosent av det totale forsikrede volumet for kredittforsikringsselskapene i Norge.

Kredittforsikring brukes også av annen industri, som for eksempel metall, mineral, skogbruk, byggevarer, papir, sportsutstyr og elektronikk.

Ordningen er utformet etter modell fra tilsvarende ordning som nylig ble etablert i Tyskland. Danmark og Nederland er i prosess med å etablere ordninger etter samme modell.

 

Fakta om ordningen

  • Ordningen betyr at GIEK kan gi de private kredittforsikringsselskapene betydelig risikoavlastning, mot en andel av premieinntektene.
  • Til gjengjeld må forsikringsselskapene forplikte seg til å opprettholde eksisterende tilbud overfor kundene.
  • Garantiordningen gjør at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap 90/10 opp til en grense på 1,8 milliarder kroner.
  • Deretter kan staten ta risiko for tap mellom 1,8 og 20 milliarder kroner, før forsikringsselskapene selv må ta all risiko for tap over 20 milliarder kroner.
  • Ordningen må godkjennes av ESA.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.