fbpx

Sjømatbedriftene i samarbeid med SANDS Advokatfirma inviterer til WEBINAR:

Offentlige myndigheters sanksjonsbruk overfor havbruksnæringen

Havbruksnæringen er underlagt mange ulike regelsett, og det er flere sektormyndigheter som følger opp næringen. Det stilles stadig strengere og mer omfattende offentligrettslige krav. Blant myndighetenes virkemiddel for å sikre etterlevelse av reglene er sanksjoner i form av pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og bøtestraff.
Som advokater ser vi regelmessig at myndigheters bruk av sanksjoner enten er mangelfullt utredet, ikke er undergitt konkrete vurderinger eller mangler et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for straff og sanksjon. Vi opplever også ofte at dialogen med myndighetene er vanskelig – for eksempel ved at næringen opplever seg mistenkeliggjort på en urimelig måte.

Seminaret vil med utgangspunkt i praktiske eksempler belyse kravene til saksbehandling og myndighetenes bruk av sanksjoner. Hvordan skal næringen forholde seg til myndighetenes vedtak? Når bør man akseptere vedtak om sanksjonsbruk – og når bør myndighetens vedtak utfordres ved klage eller rettslig prøving?

Advokatene Halfdan Mellbye, Lars S. Alsaker og Kenneth Steffensen fra SANDS Advokatfirma vil belyse disse spørsmålene. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål underveis i webinaret.

Onsdag 23.09.2020 kl. 10-11

Webinaret arrangeres av Sjømatbedriftene i samarbeid med SANDS Advokatfirma.

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.