fbpx

Sjømatbedriftene i samarbeid med SANDS Advokatfirma inviterer til WEBINAR:

Offentlige myndigheters sanksjonsbruk overfor havbruksnæringen

Havbruksnæringen er underlagt mange ulike regelsett, og det er flere sektormyndigheter som følger opp næringen. Det stilles stadig strengere og mer omfattende offentligrettslige krav. Blant myndighetenes virkemiddel for å sikre etterlevelse av reglene er sanksjoner i form av pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og bøtestraff.
Som advokater ser vi regelmessig at myndigheters bruk av sanksjoner enten er mangelfullt utredet, ikke er undergitt konkrete vurderinger eller mangler et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for straff og sanksjon. Vi opplever også ofte at dialogen med myndighetene er vanskelig – for eksempel ved at næringen opplever seg mistenkeliggjort på en urimelig måte.

Seminaret vil med utgangspunkt i praktiske eksempler belyse kravene til saksbehandling og myndighetenes bruk av sanksjoner. Hvordan skal næringen forholde seg til myndighetenes vedtak? Når bør man akseptere vedtak om sanksjonsbruk – og når bør myndighetens vedtak utfordres ved klage eller rettslig prøving?

Advokatene Halfdan Mellbye, Lars S. Alsaker og Kenneth Steffensen fra SANDS Advokatfirma vil belyse disse spørsmålene. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål underveis i webinaret.

Onsdag 23.09.2020 kl. 10-11

Webinaret arrangeres av Sjømatbedriftene i samarbeid med SANDS Advokatfirma.

Andre aktuelle saker

Save the date – Sjømatdagene

Save the date – Sjømatdagene

Sjømatdagene 24. – 26. mars 2025 på Hell Det er med stor glede vi nå kan annonsere datoen for Sjømatdagene 2025, som vil finne sted på Scandic Hell. Som en av de mest tradisjonsrike konferansene i bransjen, lover vi et program som vil inspirere og engasjere.  Sett av...

les mer
The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.