fbpx

Vil bruke Sibirkorridoren til å fly sjømat direkte fra Nord-Norge til Asia

Tekst: Sjømatbedriftene

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, ber samferdselsminister Knut Arild Hareide ta initiativ til ny og bedre luftfartsavtale med Russland slik at Sibirkorridoren åpnes for å fly sjømat fra Nord-Norge til Asia.

-Vi har i lang tid jobbet mot myndighetene for å få en ny og bedre luftfartsavtale for flyfrakt gjennom Sibirkorridoren, sier Robert Eriksson, som er administrerende direktør i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene.

I dag går hovedtyngden av frakt fra Asia til vår verdensdel til Sentral-Europa.

-Jeg er imidlertid klar over at det vil være krevende å få frakt inn til Nord-Norge med de flyene som skal ta opp sjømaten. Spesielt dersom sjømaten alene skal bære kostnadene ved en tur/retur flyging, vil dette føre til for høye kostnader og høye fraktrater, sier Eriksson, men trekker frem at det finnes mulige løsninger:

-Ved bruk av Sibirkorridoren som er den korteste veien å fly mellom Europa og de store markedene i Asia. Her er det fult mulig å tenke seg en ordning hvor manglende retningsbalanse delvis kan kompenseres ved å omdirigere fraktfly fra Kontinentet til Nord-Norge. Derfor vil en mellomlanding med tomme fraktfly som skal tilbake til Asia ikke føre til stor økning i kostnaden for flyselskapet. Dette er en praksis som i dag utnyttes på Gardemoen, og som også fint kan benyttes fra nordnorske flyplasser, sier Robert Eriksson.

Hovedproblemet i dag er det bare er mulig å benytte Sibirkorridoren for et fåtall flyvninger, og ulempen øker jo lengre nord i Europa man opererer fra.

-Det er derfor helt avgjørende at norske myndigheter arbeider aktivt og målrettet for å sikre en ny og bedre luftfartsavtale som gjør det mulig å benytte denne korridoren på generell basis. Samferdselsminister Hareide må ta et klart og tydelig initiativ ovenfor Russland. Det holder ikke å ta en telefon eller sende en e-post. Han må ta på seg ledertrøya, og sørge for å være en pådriver i dette arbeidet, sier Sjømatbedriftenes- sjef.

Stort potensiale i Nord-Norge

I 2019 ble transportert 60.000 tonn fersk sjømat fra Nord-Norge til markeder utenfor Europa. Av dette gikk ca. 40.000 tonn til Asia og ca. 12.000 tonn til Nord-Amerika. I 2040 er det forventet at transportbehovet er 100.000 tonn.

-Markedene krever fersk fisk. Da er fly er eneste mulige transportform til markeder utenfor Europa. Tar vi utgangspunkt i dagens produserte volum representerer det om lag 14 fullastede fraktfly hver uke. Dette vil stige til 23 i 2040, basert på vekstprognosene i rapporten. Da skjønner alle at bedre transportløsninger er nødvendig, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene har derfor over lang tid arbeidet for å få utredet mulighetene for flyfrakt av sjømat direkte fra Nord-Norge og til markeder utenfor Europa. Transportutvikling AS har på oppdrag fra Avinor kartlagt viktige forutsetninger for at sjømat kan transporteres direkte fra flyplasser i Nord-Norge.

-Vi er svært glade for at man nå har fått gjort en grundig utredning og at vi nå har fått en rapport som grundig belyser muligheter og utfordringer for å få dette til, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene.

Sjømatbedriftene er også tydelig på at dette ikke er noe quick-fix, men at dette krever betydelig innsats på flere fronter.

-Det krever engasjerte aktører, for det første må industrien være villig til å forplikte seg med volum som skal fraktes dersom et nytt konsept skal komme i gang. For det andre må landsdelen evne å samle seg om en flyplass. Dette er nødvendig for å skape grunnlag for et stabilt og varig direkteflytilbud, avslutter Robert Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

For ytterligere kommentarer kan Robert Eriksson nås på
mobil: 95 06 87 97.

Andre aktuelle saker

Sjømatbedriftenes ærespris 2021

Sjømatbedriftenes ærespris 2021

Foto: Synlig. Vinner av Sjømatbedriftenes ærespris 2020, Ole Jacob Holen fra Knutstad & Holen AS.Sjømatbedriftene ber nå om forslag til kandidater til årets pris. Det er Sentralstyret som til slutt vil være «jury» og utnevne vinneren.Prisen tildeles enkeltpersoner...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.