fbpx

Vil bruke storsmolt fremfor større og færre lokaliteter for å redusere smittespredning i PO3

14.06. 2021

logo Regjeringen

Foto: Marius Fiskum (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).

For å redusere smittepress av lakseslus i PO3 vil Sjømatbedriftenes administrerende direktør Robert Eriksson bruke storsmolt fremfor større og færre lokaliteter.

PRESSEMELDING 

Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) utførte nylig en analyse av ny lokalitetsstruktur i PO3, hvor de konkluderer med at sammenslåing av lokaliteter til større og færre lokaliteter vil gi reduksjon i smittepress av lakselus. Sjømatbedriftene har gått analysen nærmere i sømmene, og har i samarbeid aktuelle medlemsbedriftene, engasjert INAQ, Akvaplan-Niva og Norsk Regnesentral til å utføre supplerende analyser for PO3.

Flere delmål i prosjektet

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, forklarer at et delmål for prosjektet har vært å validere resultatene fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, ved å gjøre en liknende, parallell studie. I tillegg er det også undersøkt effekten av reduserte tiltaksgrenser, bruk av storsmolt og generelle forebyggende tiltak som reduserer smitte fra naboanlegg eller eget anlegg.

Han forklarer videre at et annet delmål for prosjektet har vært å integrere strømkontakt beregnet fra en hydrodynamisk modell inn i en smittemodell for lus. Alle beregninger er gjort under forutsetning av at produksjonen i PO3 opprettholdes, altså hverken økes eller minskes.

Resultatmessig bedre tiltak

Ved bruk av storsmolt, og hvor det legges til grunn at fisk settes ut som storsmolt på 500 g, og at de derfor tilbringer 15 uker mindre i sjø enn normalt, altså at storsmolt settes ut på normal tid og slaktes 15 uker tidligere enn normalt vil resultatene være at antall hunnlus reduseres med 17 % og antall behandlede fisk med 19 %. Alternativt kan antall hunnlus reduseres med 36 % hvis antall behandlede fisk holdes fast. Resultatmessig er dette et tiltak som er langt bedre enn det (HI) og (VI) har kommet frem til, sier Sjømatbedriftenes toppsjef, Robert Eriksson.

Et grunnleggende ønske om bedre fiskevelferd

Produksjonsområde har over lengre tid stått i fare for å miste retten til produksjonsvekst, på grunn av høyt smittepress av lakselus.

– Vi håper vår supplerende analyse kan bidra til økt kunnskap og gi et bedre beslutningsgrunnlag for myndighetene. Det å benytte storsmolt vil bidra til færre lus, færre lusebehandlinger, og bedre fiskevelferd. Det å legge til grunn dette tiltaket i fremtidig utmåling av vekst, vil kunne gi aktørene i dette produksjonsområdet mulighet til nødvendig vekst, og det vil sikre en langt mer rettferdig forvaltning, avslutter Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

For ytterligere kommentarer ta kontakt med:

robert@sjomatbedriftene.no
+47 950 68 7 97

Robert Eriksson

Administrerende direktør, Sjømatbedriftene

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.