fbpx

Frykter nye krav til veiing av fisk blir uegnet for næringen

18.06. 2021

logo Regjeringen

Foto: Johan Wildhagen (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, frykter at de nye kravene til veiing av fisk blir uegnet for næringen, og er sterkt bekymret for at myndighetene ikke har lagt til rette for å involvere næringsaktørene på en tilfredsstillende måte.

PRESSEMELDING 

4. mars i år sendte Fiskeridirektoratet og Justervesenet ut forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring. Høringsfristen er satt til 7. juni.

Det er Fiskeridirektoratet og Justervesenet som sammen med produsenter av veiesystemet som har utarbeidet de nye reglene som nå er sendt ut på høring.

Mangel på involvering av næringen

– Vi ba om å få litt lengre frist på denne saken, noe vi er glad for at man har etterkommet. Men vårt store ankepunkt er at næringen ikke har vært involvert i forarbeidet med høringsbrevet. I en sak som dette burde dette absolutt vært gjort. Derfor ber vi om at høringsbrevet trekkes tilbake, og at man nedsetter en arbeidsgruppe hvor også næringsaktørene er representert, sier Eriksson.

Vanskeligere å være kjeltring

Sjømatbedriftenes administrerende direktør begrunner dette med at det er mye i høringsnotatet som minner om «skrivebordsarbeid», og som ikke hensyntar næringens behov på en tilstrekkelig måte.

– Vi i Sjømatbedriftene er veldig for at fiskejuks skal bekjempes, at det skal være vanskeligere å være kjeltring, og enklere å være seriøs. Når jeg og våre medlemsbedrifter går gjennom forslaget til nye regler frykter vi faktisk at resultatet blir mer byråkrati, og at det blir vanskeligere for de seriøse, sier han.

Den virkelige hverdagen

Eriksson begrunner dette med at det er et særtrekk ved norsk fiskerinæring at mottaksstrukturen er komplisert og omfatter svært mange landingssteder og aktører, samt at dette faktumet må lovgiver ta inn over seg om man skal lage nye regler.

– Skal man lykkes med å bekjempe «juks» er det avgjørende viktig at man får på plass regler som lar seg praktisere i den virkelige hverdagen, og gir en fornuftig mening. Bare på den måten kan man etablere en forståelse i næringen som medfører at lover og regler blir etterlevd på en god og riktig måte, sier han.

Trekk tilbake høringsnotatet

Eriksson viser til at det vil være svært krevende, ja nærmest umulig, å veie all fisk uten manuell handling i hvitfisknæringen. Han mener også at det bør legges vekt på kost-nytteprinsippet. Og at det tas hensyn til den faktiske flåtestruktur og mottaksstruktur.

– Det er avgjørende viktig at vi får på plass et system som bidrar til en enklere hverdag for bedriftene, og at de ikke opplever økt byråkrati. Derfor mener vi det eneste riktig er å trekke tilbake høringsnotatet, invitere næringen inn, slik at vi kan få til et regelverk som hensyntar de ulike utfordringer på en god måte, og som i større grad kan la seg praktisere, avslutter Robert Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

For ytterligere kommentarer ta kontakt med:

robert@sjomatbedriftene.no
+47 950 68 7 97

Robert Eriksson

Administrerende direktør, Sjømatbedriftene

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.