fbpx

Her er regjeringens nyeste innreiseregler til Norge

2.07. 2021

logo Regjeringen

Denne uken kom regjeringen med endringer i innreisereglene til Norge. For å begrense importsmitte, legger regjeringen opp til at vi fortsatt skal ha innreiserestriksjoner. Nå gir smittesituasjonen imidlertid rom for enkelte lettelser.

Følgende grupper kan reise inn til Norge nå:

 

 • utlendinger som er bosatt i Norge
 • utlendinger som er bosatt i et «grønt» land eller område i EØS-/Schengenområdet eller Storbritannia, dvs. et land eller område som ikke er omfattet av karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a, jf. forskriftens vedlegg A.
 • utlendinger som er fullvaksinert eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, og som kan dokumentere dette med et koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge:
  • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
  • familiemedlem til EØS-borger eller EØS-borger med tilsvarende familietilknytning til norsk borger, som skal bosette seg i Norge.
  • utlendinger som har en av følgende familierelasjoner til en person bosatt i Norge: ektefelle, registrert partner eller samboer, mindreårige barn eller stebarn og foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.
  • utlendinger som er bosatt i EØS-området eller Storbritannia, med følgende relasjon til person bosatt i Norge: Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn, besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester og kjærestens mindreårige barn (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk)
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper. Journalister, sjømenn og luftfartspersonell, gods, og persontransport, diplomater og militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt.
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

 

(Tekst: Regjeringen)

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.