fbpx

Landsmøte i Sjømatbedriftene: Nye koster og næringspolitisk program på plass

5.07. 2021

logo Regjeringen

Tirsdag 29. juni avholdt Sjømatbedriftene sitt Landsmøte. På grunn av koronasituasjonen ble landsmøtet også i år avholdt digitalt. En av de viktigste sakene var behandlingen av nytt næringspolitisk program for perioden 2021 – 2025.

PRESSEMELDING 

Administrerende direktør, Robert Eriksson, skulle gjerne sett at man kunne ha samlet medlemsbedriftene til et fysisk landsmøte, men er tilfreds med avviklingen av møtet, og deltakelsen. Han minner om at det er lagt opp til et større medlemsmøte den 22. september på Britannia Hotel, hvor temaet blir hvordan man kan utvikle organisasjonen videre, og gjøre den enda mer relevant for næringsaktørene. Han oppfordrer flest mulig av bedriftene til å sette av 21. september til 75-årsjubileet, og medlemskonferansen dagen der på.

– For det første er jeg svært tilfreds med at vi har behandlet og vedtatt vårt næringspolitiske program for 2021 – 2025. Dette gir oss også en langt større trygghet i å kunne være tydelig i den offentlige debatt, samt at vi nå har noen klare grunnstolper og prinsipper vi skal arbeide ut fra for å oppnå bedre rammevilkår for våre medlemsbedrifter. Dette vil være et viktig redskap for å gjøre oss enda mer relevante, og ikke minst være en større premissleverandør for nye og bedre løsninger for næringen, sier Robert Eriksson.

Landsmøtet valgte Morten H. Jensen, som til daglig er administrerende direktør i Nordic Group AS, til ny nestleder.

– Jeg vil takke alle de som har hatt tillitsverv og nå gått ut av sentralstyret og bransjeutvalgene. Vi har vært gjennom en krevende tid, og våre tillitsvalgte har lagt ned mye arbeid og bidratt svært aktivt i perioden vi har lagt bak oss. Dette fortjener en stor takk. Samtidig vil jeg gratulere alle nyvalgte med sine verv. Både jeg og den øvrige administrasjonen gleder oss til å ta fatt på det videre arbeidet sammen med våre tillitsvalgte. Det at vi har fått inn Morten H. Jensen som ny nestleder blir både spennende og bra. Han har mye erfaring og tyngde han tar med seg inn i rollen, og som vi vil få nyte godt av, sier Eriksson.

Foto: Håvard Høgstad fra Arnøy Laks fortsetter som styreleder i Sjømatbedriftene.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Nedenfor følger en oversikt over sammensetningen av sentralstyre og bransjeutvalgene i Sjømatbedriftene for perioden 2021/2022:

Sentralstyret:

Verv Navn Bedrift
Styreleder Håvard Høgstad Arnøy Laks AS
Nestleder Morten H. Jensen Nordic Group AS
Sentralstyremedlem Jarle Myking Norsk Sjømat AS
Sentralstyremedlem Robert Aakvik Emilsen Fisk AS
Sentralstyremedlem Tommy Torvanger Nergård AS
Sentralstyremedlem Per Mjelva Marine Sales AS
Sentralstyremedlem Kjetil Holen Knutstad & Holen AS
Sentralstyremedlem Lindis R. Aune Hitramat AS
1 varamedlem Marit Hjønnevåg Br. Hjønnevåg AS
2 varamedlem Jacob P. Meland Lovundlaks AS

 

Utvalg Havbruksindustri

Verv Navn Bedrift
Leder Robert Aakvik Emilsen Fisk AS
Nestleder Svein Flølo Hofseth Aqua AS
Medlem Jacob P. Meland Lovundlaks AS
Medlem Morten Lorentzen GIFAS AS
Medlem Anita Stevnebø Lingalaks AS
Varamedlem Ragnhild B. Elvestad Arnøy Laks AS

 

Utvalg Fangstbasert Industri

Verv Navn Bedrift
Leder Even Johansen Tobø Fisk AS
Nestleder Per Mjelva Marine Sales AS
Medlem Jon Ingi Bjørnsson Nergård AS
Medlem Amund Pedersen Fjordlaks AS
Medlem Geir Børre Johansen Røst Sjømat AS
Medlem Lindis R. Aune Hitramat AS

 

Utvalg Sjømathandel- og foredling 

Verv Navn Bedrift
Leder Kjetil Holen Knutstad & Holen AS
Nestleder Marit Hjønnevåg Brødrene Hjønnevåg AS
Medlem Reidar Fredriksen

Fiskeeksperten

Reinhartsen AS

Medlem Kristen Heggen Vikenco AS
Medlem Roger Hofseth Hofseth International AS

 

Utvalg Eksport

Verv Navn Bedrift
Leder Botholf Stolt-Nielsen Ocean Supreme AS
Nestleder Morten H. Jensen Nordic Group AS
Medlem Jarle Myking Norsk Sjømat AS
Medlem Marie Louise Lassesen Villa Seafood AS
Medlem Johnny Remø Br. Remø AS
Medlem Marit Sivertsen Fram Seafood AS

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.