fbpx

Ny registrering for produsenter ved eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea

9.07. 2021

logo Regjeringen

Innen 6. august 2021 må produsenter av fisk og sjømat, inkludert restråstoff, registrere seg hos Sjømatrådet for eksport til Sør-Korea

TEKST: Mattilsynet

  • fra og med 23. september 2021 skal nytt helsesertifikat benyttes ved eksport av fisk og sjømat herunder også rest-råstoff av torsk mv.
  • fra og med 23. september vil de gamle listene over norske produsenter godkjent i Sør-Korea for eksport av henholdsvis fisk og sjømat og restråstoff ikke lenger gjelde. De gamle listene skal fra samme dato erstattes av en ny og oppdatert liste som Mattilsynet skal oversende til Sør-Korea.
  • Alle som produserer fisk og sjømat, og restråstoff, også de som fra før er godkjent i Sør-Korea, må registrere seg på nytt hos Sjømatrådet innen 6. august 2021.

 

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og sjømat og restråstoff til dem, må være godkjent av sør-koreanske myndigheter.

Dagens to lister for hhv. fisk og sjømat og restråstoff, vil fra og med 23. september fjernes av sør-koreanske myndigheter, og erstattes av en ny liste som Mattilsynet sender. Den nye listen slår sammen produsenter av både fisk og sjømat og restråstoff.

Innen 6. august 2021 må derfor alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff, som skal ha sine varer eksportert til Sør-Korea, registrere seg hos Sjømatrådet. Sjømatrådet og Mattilsynet vil deretter sammenstille listen, og Mattilsynet oversender den til Sør-Korea.

Fra og med 23. september 2021 aksepterer sør-koreanske myndigheter import kun fra produsenter som står oppført på den nye listen og som de godkjenner ved publisering. Produsentene er godkjent når Sør-Korea publiserer informasjonen som er oversendt på sine nettsider.

Innsending av informasjon som skal på listen gjelder dermed:

  • Produsenter som allerede er godkjent i Sør-Korea for ulike typer sjømat
  • Produsenter som allerede er godkjent for restråstoff 
  • Produsenter som foreløpig ikke er oppført på lister i Sør-Korea, men som ønsker å eksportere til Sør-Korea fra og med 23.september 2021.

Sør-koreanske myndigheter vurderer følgende produkter som restråstoff: hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis), samt spiselige deler av underkjeve, kjaker og nakke fra alle andre fiskearter enn pufferfisk og oppdrettslaks- og ørret.

Hvordan du registrerer informasjon til listen innen 6. august

Det er kun produsenter som skal registreres. Registrering skjer ved å sende inn opplysninger på eget skjema. Dette skjemaet finner du sammen med veiledning til utfylling på siden om Registrering for eksport til Sør-Korea.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.