fbpx

Lukkede merder – Klare krav til politikerne fra Sjømatbedriftene

23.08. 2021

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, har klare forventninger til politikerne under morgendagens debatt på Aqua Nor om lukkede merder.

I morgen sender Intrafish og Fiskeribladet – SjømatPulsen live fra Aqua Nor. Det blir lagt opp til to spennende debatter:

o Faglig debatt: «Slik kan lukka anlegg bli lønnsomt og bra for fisken»
o Politisk debatt: «Slik blir vilkårene for lukka oppdrett»

I panelet vil du finne Håkon André Berg (Salmon Evolution), Åsa Maria O. Espmark (Nofima), Tor Hellestøl (Fishglobe), Odd Emil Ingebrigsten (Fiskeri- og sjømatminister), Cecilie Myrseth (Arbeiderpartiet), og Kriss Rokkan Iversen (Miljøpartiet De Grønne).

Robert Eriksson viser til at det i dag koster ca. tre millioner kroner for en åpen oppdrettsmerd. Mens en lukket oppdrettsmerd i fjord med tilsvarende volum koster til sammenligning mellom 100 – 150 millioner kroner.

– Sjømatbedriftene vil ha økt vekst – Vi må derfor gjøre røde produksjonsområder til grønne. For å oppnå dette må det bli lettere og mer attraktivt å investere ny teknologi. Lukket merdteknologi kan være en av flere gode løsninger for å få til dette i de fjordene som vi i dag opplever store utfordringer. På den måten kan vi komme nærmere visjonen om null lus, null rømming, og null avfall, sier Sjømatbedriftenes Robert Eriksson.

Tidligere denne måneden gikk Roger Hofseth i Hofseth International ut i mediene og foreslo at oppdrettere burde kunne få erstatte dagens konsesjoner i åpne merd med dobbelt så mange i lukket merd. Hofseth, som er medlem i Sjømatbedriftene, mener dette vil kunne gjøre det mer attraktivt å investere i lukket miljøvennlig oppdrettsteknologi.

– La meg først få understreke at politikerne ikke må gå i formynderfellen og pålegge at alle oppdrettsanlegg skal i lukket merd. Hofseths forslag om å få vekslet inn en konsesjon i åpen merd til to konsesjoner i lukket merd, kan være ett av flere gode forslag for sikre økt vekst i de røde produksjonsområdene, og da spesielt i fjorder med høy miljøbelastning, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene har klare forventninger både til nåværende fiskeriminister, og eventuelt en fremtidig fiskeriminister om at de legger til rette for gode incentiver slik at det blir mer attraktivt å investere i ny og miljøvennlig oppdrettsteknologi.

– Politikerne må slutte å tro at det eneste virkemidlet som kan benyttes er å komme med nye påbud og særskatter. De må heller legge til rett for gode incentivordninger, slik at det blir mer lønnsomt å investere i ny teknologi. Dette vil være et klart krav fra Sjømatbedriftene til en ny regjering. Dette vil redusere miljøavtrykk og øke bærekraft i vår matvareproduksjon fra havet, avslutter Eriksson, som ser frem til morgendagens debatt.

For ytterligere kommentarer kan Robert Eriksson nås på telefon 95 06 87 97.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.