fbpx

Møte med britisk minister om utfordringer ved eksport av norsk sjømat til UK

31.08. 2021

Foto: Den britiske ministeren fra Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Victoria Prentis, til høyre i bildet.

Sjømatbedriftene har på vegne av medlemmer engasjert seg i utfordringene som oppstår ved eksport av sjømat til Storbritannia etter Brexit. Under Aqua Nor møttes partene til et felles møte om saken.

I tett kontakt med myndigheter, har flere mulige løsninger blitt vurdert. Fra og med 1. oktober krever UK originalt helsesertifikat på sjømat eksportert fra Norge. Dette melder næringen at kommer til å bli meget utfordrende – særlig på den ferske hvitfisken som britene bruker til bl. a fish & chips.

Mottakerne av fisken er også meget bekymret for hvilke konsekvenser de nye kravene vil få for dem. De frykter for høye priser og lavere sysselsetting, som følge av lavere mottatt kvantum. Sjømatbedriftene har også samarbeidet tett med sjømatklyngen fra Grimsby.

Det er bred enighet i næringen om hvordan problemet kan løses, men den samme enigheten finner man ikke på politisk hold. Sjømatbedriftene hadde gleden av å møte Minister Victoria Prentis under Aqua Nor og drøfte disse problemstillingene og andre. Det var et godt og konstruktivt møte hvor britiske myndigheter utviste stor forståelse og bred kunnskap rundt situasjonen.

– Det er helt åpenbart at britene er godt kjent med utfordringene vi står ovenfor. Nå er det viktige at vi fra norsk side får i gang en god løsning digitalt eller at EU finner andre enkle løsninger med britene. Med litt fleksibilitet fra britenes side som en midlertidig løsning, kan også de fryktede utfordringene bli mindre, sier fagsjef for fangstbasert industri og eksport i Sjømatbedriftene, Helene Kristoffersen.

Foto: Sjømatbedriftenes Fagsjef, Helene Kristoffersen, ledet møtet.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.