fbpx

Mattilsynet jobber mot automatisering og elektronisk utveksling av sertifikater

28.02. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Mattilsynet er i gang med å utvikle et nytt system som digitaliserer og automatiserer prosessen for utstedelse av eksportsertifikater. Det langsiktige målet er å utveksle data elektronisk med eksportland gjennom e-Cert.

Tekst: Mattilsynet | 17.02.2022

Den norske eksporten er stor, økende og foregår døgnet rundt. Med eksport menes varepartier som går til land utenfor EU. Mer eller mindre alle eksportpartier som går til land utenfor EU/EØS-området må ha et sertifikat utstedt av Mattilsynet.

I 2022 forventer Mattilsynet å utstede rundt 100.000 eksportsertifikater; en økning på ca. 40.000 fra 2020. I verdi og antall sertifikater er sjømateksporten klart størst med verdi på 51 milliarder kroner (2021).

Internasjonalt er det en sterkt økende trend i å utveksle sertifikatinformasjonen elektronisk, enten i form av e-Cert eller i annet elektronisk format.

– Det er viktig å ta del i utviklingen slik at norske eksportnæringer ikke mister sine ledende posisjoner og lar andre land legge premissene for hvordan handelen skal foregå, sier Elisabeth Wilmann, direktør for Avdeling juridisk og internasjonalt samarbeid i Mattilsynet.

Automatisering og elektronisk utveksling

For å følge den internasjonale trenden og tilpasse oss bedre brukernes behov, må Mattilsynet skape nødvendig fleksibilitet og effektivitet i sertifikatutstedelsesprosessen.

– Mattilsynet har derfor valgt automatisering av sertifikatutstedelsen og elektronisk utveksling av sertifikater som sine strategiske satsningsområder, sier Wilmann.

Satsningsområdene er konkretisert i to langsiktige mål:

1. Innen 2028 skal 80% av sertifikatene som Mattilsynet utsteder være automatisert og tilrettelagt for elektronisk utveksling

For sertifikater som ikke krever fysisk inspeksjon av hvert eneste parti, innebærer det bl.a. at eksportørene kan

  • sende sertifikatsøknaden direkte fra egne fagsystemer eller gjennom en brukervennlig søknadsportal
  • få umiddelbare svar på søknaden
    hente ferdigutskrevet sertifikat en halvtime etter at søknaden er blitt godkjent.

2. Innen 2028 skal 50% av sertifikatene Mattilsynet utsteder for fersk laks og ørret utveksles elektronisk

Elektronisk utveksling vil sørge for tryggere overføring av sertifikater mellom myndighetene, og dermed redusere sjansen for forfalskning. Det vil også redusere tiden betraktelig for å produsere og/eller erstatte sertifikater siden det er mulig med umiddelbar kobling til importlandets myndigheter.

Eksportørene vil i de fleste tilfeller kunne gjennomføre hele sertifikatprosessen gjennom sine fagsystemer, uten å måtte hente sertifikater fysisk på et Mattilsyn-kontor.

Leveranser allerede i 2022

Mattilsynet har brutt ned de langsiktige målene til mer kortsiktige mål, og mål for 2022 er:

Satsningsområde 1: Automatisering av sertifikatutstedelsen

Mål: Minst ett sertifikat skal kunne gå gjennom et automatisert løp i ny løsning
Frist: Første halvår 2022.

Satsningsområde 2: Elektronisk utveksling av sertifikater

Mål: Starte forhandlinger om å utveksle minst ett elektronisk sertifikat
Frist: Løpende arbeid 2022

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.