Rensefiskkampanje i gang!

Første juni gikk startskuddet for Mattilsynets rensefiskkampanje som retter søkelyset mot rensefiskens velferd. Kampanjen varer fra 1. juni og ut 2018. Sluttrapport 1. april 2019.

Målet for rensefiskkampanjen er å bidra til god velferd for rensefisk gjennom å

  • få oversikt over velferdssituasjonen for rensefisk
  • øke bevisstheten hos de som har rensefisk i sin varetekt
  • rette opp brudd på reglene
  • foreslå tiltak som sikrer rensefisken god velferd

Mattilsynet vil føre tilsyn med både oppdrettere av rensefisk, fiskere, de som har rensefisk i midlertidig oppbevaring og matfiskoppdrettere som bruker rensefisk.  I tillegg vil det bli sendt ut et spørreskjema til oppdretterne i løpet av høsten.

Her kan du få mer informasjon om kampanjen:  her

Andre aktuelle saker

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.