fbpx

Felles samling

Felles samling mellom Kystrederiene og Sjømatbedriftene i Bergen

Sjømatbedriftene og vår alliansepartner Kystrederiene samlet sine ansatte til felles strategisamling, den 25. og 26. juni i Bergen. Formålet med samlingen var å rette fokus på hvordan man skulle sikre alliansen nødvendig tydelighet og kraft til å løfte felles utfordringer for våre medlemmer. Sentralt på dagsorden var blant annet: Tariffsamarbeid, hvordan en symbolsk medlemsavgift for alliansen skulle innrettes, hvordan våre organisasjoners komplementære ferdigheter kan tas i bruk på tvers i organisasjonene, samt ble definert felles politiske saker vi i fellesskap ønsker å sette på dagsorden for å skape en enklere hverdag for våre medlemsbedrifter. Det er liten tvil om at våre to organisasjoner har en rekke felles berøringspunkter, og det at vi samler våre gode krefter i felles kamp vil gi oss en tydeligere stemme med mulighet for større gjennomslagskraft ovenfor myndighetene. Gjennom samarbeidet i alliansen vil vi nå kunne tilby et litt bedre tverrfaglig tilbud og kompetanse til våre bedrifter enn hva som er tilfellet til vår største konkurrent, Sjømat Norge.

Et annet sentralt punkt som ble drøftet var hvordan man skulle innrette et felles innkjøpssamarbeid. Det er gjennom samarbeidsavtalen besluttet at et slikt samarbeid skal utvikles gjennom FIAS. Det at man nå har kommet frem til en god ramme på hvordan dette samarbeidet skal innrettes vil gi medlemmene i begge organisasjonene mer effektive og lønnsomme innkjøpsordninger.

Det vil bli kunngjort nærmere informasjon til de relevante medlemsbedrifter på et senere tidspunkt.  

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.