fbpx

Sjømatbedriftene bekymret for neste års kvotesituasjonen i åpen gruppe!

De siste årene har fartøyene i åpen gruppe hatt for vane å overfiske gruppekvoten for torsk med mange tonn. I år har denne gruppen overfisket kvoten med ca. 9000 tonn. Årets kvote på ca. 17000 tonn var i utgangspunktet allerede redusert med 4700 tonn for overfisket i 2017.

Fartøy i åpen gruppe reguleres med maksimalkvoter og et garantert kvantum. I tillegg kommer distriktkvoter og ferskfiskordningen. I 2017 var gjennomsnittfangst på vel 17 tonn pr. båt. Hvis Fiskeridirektoratet velger å trekke hele overfiske fra gruppekvoten i 2019, kan det blir en gruppekvote på under 10000 tonn som må fordeles på ca.2150 båter.

Nærmere 1800 båter sogner til de 3 nordligste fylker og er dermed en viktig ressurs for mottaksanleggene der. Båtene leverer utelukkende fersk fisk av ypperlig kvalitet, og mange båter er også aktive brukere av distriktkvoter og ferskfiskordningen.

Men dessverre er det også mange av deltakerne som utelukkende konsentrer seg om torskekvoten sin. Ikke mindre enn 45 % i gruppen er registrert som deltidsfiskere med andre inntekter. For Sjømatbedriftene er det viktig å opprettholde og på langt sikt styrker sjarkflåten i åpen gruppe. Her er det også fortsatt muligheten for ungdom og interesserte å etablere seg i yrke uten å kjøpe seg egen kvote. Men da må gruppen renses for hobbyfiskere, pensjonister og folk som egentlig har tilhørighet i andre deler av næringen.

Sjømatbedriftene mener at Fiskeridirektoratet bør se nærmere på følgende tiltak:

  • Innstramming i vilkårene for å delta i åpen gruppe. Målsettingen må være å skape en gruppe med aktive fisker som driver på helårsbasis.  Det bør innføres en form for aktivitetskrav som gjelder også fisket etter sei og hyse.
  • Gradering mellom manntall A og B. Deltidsfiskerne bør få mindre garanterte kvoter på bekostning av heltidsfiskere allerede fra 2019.
  • Avvikling av maksimalkvoter. Heltidsfiskere bør i utgangspunktet få garanterte kvoter. Ubenyttet kvote i gruppen bør overføres til neste år. Dette kan skape forutsigbarhet i gruppen og stimulere til  helårsfiske.
  • Økt satsing på ferskfiskordning i åpen gruppe.
  • Kvoteflex  på 5-10% på fartøynivå. I tilfelle der fiskeren havner over eller under sin tilmålte kvote, bør dette kunne rettes opp i neste periode.
  • Deler av fremtidige strukturgevinster bør brukes til å øke andelen av totalkvoten for åpen gruppe.

 

 

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.