fbpx

Sjømatbedriftene til kamp mot fiskejuks

For nøyaktig en uke siden hadde Sjømatbedriftenes administrerende direktør Robert Eriksson, og styreleder Håvard Høgstad møte med vår nye fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Et av de sentrale temaene i møtet var kampen mot fiskejuks.

Eriksson proklamerte for statsråden at han forventet en statsråd som var hard i klypa i den forstand at man gjorde det vanskelig å være kjeltring og enkelt å være seriøs.

-Vi trenger ikke mer byråkrati i form av skjemaer og rubrikker som skal ta livet av de seriøse, vi trenger et regelverk og kontrollregime som luker ut kjeltringene, sier Eriksson.

Fiskeriministeren svarte opp med at fiskejuks vil være et av hans aller viktigste tema, og er det noe han kommer til slå hardt ned på så er det nettopp det.

– Jeg kommer ikke til å vise noen nåde ovenfor jukserne, repliserte Nesvik.

For å bekjempe fiskejuks har Sjømatbedriftene bl.a. sendt inn følgende forslag til fiskerikontrollutvalget:

  • Den faglige kompetansen i deler av Mattilsynet, Direktoratets kontrollenhet, Salgslagene og Skatte og tollmyndighetene slås sammen til en slagkraftig enhet. Dette gjøres etter modell fra SUA-kontorene som ble etablert i kampen mot arbeidslivskriminalitet. En slik sammenslåing vil sikre bedre og en samordnet kontroll og tilsynsfunksjon.
  • Fysiske kontroller må gjennomføres oftere. Dette bør gjøres ved at fisken kontrolleres når den kommer til kai. Det næringen trenger aller minst er flere kontrollrutiner og skjemaer.
  • Kontrollene må konsentreres på det som kan etterprøves – dagens journalføring er ingen ressurskontroll men ressurssløsing, ordningen i sin nåværende form kan avskaffes.
  • Kontrollrutinen må utarbeides slik at de er lett å etterleve. Paragrafer som ikke er mulig å gjennomføre i praksis, eksempelvis «fortløpende veiing av all fisk», må tilpasses bedriftenes og ikke kontrollørenes behov. Gjennomsnittsveiing må benyttes fremfor dagens tungrodde løsning hvor hver enkelt fisk veies.
  • Fisken er en felles ressurs og bør ikke bare forvaltes men også omsettes av et uavhengig salgslag. Dagens modell hvor det skal gå gjennom salgslagene som igjen eies av fagforeningene er ingen god modell.

Omregningsfaktorer må ikke være konkurransevridende. (Det bør vurderes å innføre en faktor for bestandsberegning og en reell omregningsfaktor på anlegg). Straff for manglende etterlevelse, og juks må reageres på med inndragning av kvoterettighetene. Disse rettighetene som blir inndratt må igjen fordeles ut til de seriøse aktørene. 

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.