fbpx

Økt behov for Flyfrakt mellom Norge og Asia

Vi i Sjømatbedriftene opplever at det er økt etterspørsel fra sjømateksportører om flere direkte flyruter mellom Norge og destinasjoner i Asia. Vi er derfor glade for at Nærings- og fiskeridepartementet nå jobber raskt med å få en oversikt over potensialet for norsk sjømateksport til markeder i Asia i tiden fremover og behovet for utvikling av flere flyruter.

Onsdag denne uke mottok vi en henvendelse fra departementet hvor vi ble bedt om å komme med innspill på følgende spørsmål:

Hvordan vurderer dere potensialet for norsk sjømateksport til de viktigste asiatiske markedene fremover? Dersom dere har tallestimater for eksportvolum av ulike sjømatprodukter til ulike land tar vi gjerne imot dette.
Hvordan vurderer dere dagens situasjon hva gjelder mulighetene for å få sjømatprodukter ut til de asiatiske markedene med flyfrakt?
Hvilke behov vil næringen ha fremover for flyfraktruter til asiatiske markeder fra regionale lufthavner, enten via Oslo eller direkte til utlandet?

Svarfrist er satt til innen utgangen av mandag 24. september.

Sjømatbedriftene mener potensialet for norsk sjømateksport til de viktigste asiatiske markedene vil være markant økende i årene framover. Dette skyldes spesielt to forhold: For det første vil befolkningsveksten øke raskere enn noen gang tidligere, og for det andre ser vi at levestandarden øker ved at flere kommer rykker opp og blir en del av middelklassen. De nevnte forholdene vil bidra til å øke betalingsvilligheten for norsk sjømat. Dette vil igjen føre til økt vareflyt inn mot det asiatiske markedet, og som vil gjøre at veksten i dette markedet øker enn hva som vil være tilfellet for øvrige markeder.

Sjømatbedriftene vil i sitt innspill være tydelige på at myndighetene må ta en klar rolle for å etablere en god retningsbalanse på cargo som skal ut og inn av Norge. Vi mener det er viktig at myndighetene evner å tenke både stort, og langsiktig nok. Vi mener alt ligger til rette for at Norge kan bli en «gateway» for vareflyt inn til Europa. Skal man lykkes med dette må myndighetene ha dette som en klar ambisjon og være villig til å bidra deretter. Vi mener det heller ikke er utenkelig at Norge, på litt sikt, kan bli en hub for vareflyt fra store og multinasjonale selskaper.

Har noen av våre eksportbedrifter øvrige innspill som dere mener vi bør vurdere å sende inn bes det om at dere tar kontakt med fagsjef Lars W. Klungreseth på mail: lars@sjomatbedriftene.no innen mandag 24. september kl. 1200.

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.