fbpx

En fremtid med fisk på tanken!

Avfall Norge avholdt i går sitt årlige bioseminar. Fokuset var rettet mot økt utnyttelse av de store bioavfallsressursene vi har, og da først og fremst fra havbruk, landbruk, skogen, byer og industri, som kan utnyttes til oppbygging av ny industri i Norge, f.eks. med utgangspunkt i biogass- og biogjødselanlegg.

Sjømatbedriftene var den eneste av sjømatorganisasjonen som var invitert til å holde innlegg fra podiet.  Et av hovedspørsmålene administrerende direktør Robert Eriksson, stilte fra talerstolen til myndighetene var: Hvorfor importere biodrivstoff når vi kan ha fisk på tanken?

Fisk som dør som følge av parasitter og lusebehandling kan ikke i dag benyttes som dyrefôr, samtidig utgjør dette avfallet en stor del av det uutnyttede energipotensialet.  Forskning viser at fiskeavfall lar seg vanskelig bruke alene. Men kombinasjonen husdyrgjødsel og fiskeavfall er meget gunstig. Dette fordi at avfall fra fisk har høyt energiinnhold og husdyrgjødsel har en stabiliserende virkning. Forskningen viser at den optimale suksessoppskrift er 15 % avskjær og slakt fra fisk som behandles med husdyrgjødsel. Det viser seg at denne kombinasjonen øker metanutbytte med 100 % sammenliknet med mengden metan som er mulig å få ut fra husdyrgjødsel.

Med dette som bakgrunnsteppe inviterte Eriksson i sitt innlegg til tettere kobling mellom landbruk og havbruk. Før han stilte det retoriske spørsmålet: Hva er problemet?

Spørsmålet besvarte han selv ved å vise til at det handler om økonomi. Kostnadene til frakt og håndtering av fiskeavfall er høye. Ser vi i hvitfisk sektoren blir kun om lag 44% av avfallet tatt hånd om.

Eriksson var klar fra talerstolen han fremhevet at det måtte bli lønnsomt å levere fiskeavfall til biogassanlegg i stedet for å dumpe det. Intensiver må til, sa han, og kom med en klar bestilling til statssekretær Roy Angelvik.

– Dette handler om ressursutnyttelse, verdiskaping, og grønn konkurransekraft, uttalte han, før han trekker frem at nettopp Biokraft er et eksempel på en slik industrietablering som utnytter avfallsressurser fra hav- og skogbruk på en meget fremtidsrettet måte.

-Så er det ekstra hyggelig at Biokraft AS som er verdens største anlegg innen akkurat dette segmentet også er medlemmer av Sjømatbedriftene, avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Eksport fra Norge til Storbritannia

Eksport fra Norge til Storbritannia

Storbritannia stiller krav om helsesertifikat, importmeldinger og grensekontroll ved import av ulike varer og dyr fra Norge.  Fra og med 31. januar 2024 blir kravene utvidet, og det blir innført helsesertifikatkrav for en rekke nye produkter som britiske myndigheter...

les mer
Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Vi er glade for å kunngjøre at påmeldingen til Sjømatdagene 2024 nå er offisielt åpen. Dette er årets høydepunkt for alle som er opptatt av sjømatnæringen og dens fremtid, og vi inviterer deg til å bli med på denne spennende konferansen.Årets konferanse vil tilby et...

les mer
Kvotemeldingen: Industrien er satt på vent

Kvotemeldingen: Industrien er satt på vent

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, mener det ikke er spor av industripolitikk i kvotemeldingen og at fiskeindustrien er satt på vent.   I regjeringsplattformen heter det: «Det er et mål for regjeringen å øke bearbeidingen av sjømat i...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.